Pendlerkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse. Der fratrækkes dobbelt kontantbilletpris pr. dag for de første 3 dage og herefter 5% pr. dag af det restbeløb, der var tilbage efter 3 dage. Et kort vil således ikke have nogen værdi efter 22 dage. Alle dage ud over 30 tilbagebetales fuldt ud – også når perioden ud over 30 dage er påbegyndt.

Som grundlag for billetpris bruges altid det zoneantal, som pendlerkortet er prissat i forhold til, uanset om en billigere billetpris kunne have været brugt for den aktuelle rejse.

Til voksenkort bruges voksenbilletpris og til børnekort bruges børnebilletpris. Den dag, kortet bliver refunderet, regnes som brugt.

Kort, der er købt forud, refunderes helt, hvis første gyldighedsdag ikke er overskredet.

Ved alle former for refusion og ændring, som foretages ved personlig betjening eller via DOT web-shop, opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

 

Refusion af pendlerkort i apps

Har du købt pendlerkort i DSB app kan du få refunderet kortet i appen. Det sker uden gebyr.

Har du købt pendlerkort i DOT Mobilpendlerkort app kan du få refunderet kortet ved henvendelse i DOT Kundecenter. Det sker uden gebyr.

 

Ændring i refusionsreglerne for pendlerkort købt i apps

Fra 18. marts 2018 justeres refusionsreglerne på pendlerkort på hele Sjælland og øerne, så der fremadrettet gælder de samme refusionsregler på rejsekort pendlerkort, rejsekort med pendler kombi og pendlerkort i DSB app og DOT app, samt DSB 1’ og DSB 1’ RE Pendlerkort. Bemærk, at det kun er på pendlerkort købt i DSB app, DOT app og på rejsekort.dk, at der fra 18. marts 2018 vil være ens regler. Refusionsreglerne på pap pendlerkort vil forblive uændret.

De nye refusionsregler på rejsekort pendlerkort, rejsekort med pendler kombi, pendlerkort i DSB app og DOT app, samt DSB 1’ og DSB 1’ RE pendlerkort betyder, at alle digitale pendlerkort nu har en ikke-refunderbar periode på 8 dage. Det vil sige, at der refunderes den resterende periode fratrukket 8 dage, hvis du ønsker kortet refunderet inden endt gyldighed.

Ønsker du at få refunderet et pendlerkort, som endnu ikke er taget i brug, kan du få dette refunderet uden noget af beløbet fratrækkes. Bemærk, ved refundering af ikke-ibrugtagne pendlerkort, hvor første gyldighedsdag er overskredet, vil der blive fratrukket et beløb svarende til 8 dage.

 

Refusion af pendlerkort på pap

Tilbagebetaling af pap pendlerkort til korte rejser (2 til 8 zoner) kan foretages ved henvendelse i betjent salg eller DOT Kundecenter. Tilbagebetaling af pap pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller flere) kan foretages ved henvendelse til DOT kundecenter.  Der pålægges et gebyr på 40 kr.

Mistede kort refunderes efter særlige regler i DSB hhv. Movia. Dukker det mistede kort op igen, refunderer vi det evt. nyudstedte kort, hvis kortenes gyldighed overlapper hinanden.

Refusion ved sygdom og dødsfald

Ved dokumenteret sygdom kan refusion ske med tilbagevirkende kraft. Det sker ved at skrive til:

Movia Kundecenter
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

Du skal vedlægge kort samt lægeerklæring eller dokumentation fra sygehus, hvoraf det fremgår, at man i perioden ikke har kunnet benytte bus, tog og metro.

Ved dødsfald kan refusion ligeledes ske med tilbagevirkende kraft. Her skal der vedlægges en kopi af skifteretsattesten.

 

Ændring af pendlerkort på pap

Hvis du flytter, kan det betyde, at pendlerkortets zonenumre eller zoneantal skal ændres.

For pap pendlerkort til korte rejser udstedes i betjent salg et nyt kort med ændrede zonenumre eller -antal og med samme udløbsdato. Det gamle korts restværdi beregnes som dagsprisen gange ubenyttede antal dage. Restbeløbet afsættes til nyt køb eller udbetales, hvis det nye kort er billigere end det gamle.

Sådan ændrer du dit pendlerkort til lange rejser på pap:

  • Bestil et nyt pendlerkort på DOT Webshop
  • Når du har modtaget dit nye kort, skal du sende det gamle kort ind til DOT til refusion.
  • Du bliver refunderet for den periode, som svarer til første gyldighedsdato på det nye kort og indtil udløbsdato på det gamle kort. Restværdien beregnes som dagspris x perioden. Beløbet udbetales til kundens bankkonto.
  • I perioden indtil det nye kort er modtaget, skal du købe alternativ rejsehjemmel, som er dækkende for rejsen – evt. tilkøbsbilletter til det gamle kort. Du skal selv betale for alternativ rejsehjemmel og får ikke refusion for udgiften i perioden fra du bestiller det nye kort og indtil du modtager det nye kort

Ændring af kortets gyldighedsperiode skal ske før 1. gyldighedsdag.

 

Refusion af rejsekort pendlerkort og rejsekort pendler kombi

Du kan få refunderet den resterende periode af dit rejsekort pendlerkort eller rejsekort pendler kombi fratrukket prisen for otte dage. Beløbet bliver overført til din NemKonto.

Rejsekort pendlerkort og rejsekort pendler kombi kan refunderes på rejsekort.dk, på udvalgte betjente salgssteder eller ved at ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33.

 

Refusion af Flexcard

Flexcard og pappendlerkort (2-8 zoner) skal refunderes ved et betjent salgssted.

Pappendlerkort til mere end 8 zoner kan refunderes ved at skrive til shop@dinoffentligetransport.dk.

 

Refusion af mobilpendlerkort

Mobilpendlerkort kan tilbagebetales til fuld pris før første gyldighedsdag. Hvis du ønsker at få refunderet dit mobilpendlerkort, mens det er gyldigt, modregnes de dage, kortet har været brugt.

Se hvordan din tilbagebetaling beregnes

Tilbagebetaling sker til det samme betalingskort, som blev brugt ved køb af kortet.

Der kan gå op til 4 bankdage før beløbet er til rådighed på din konto. Vær dog opmærksom på, at der gælder særlige regler for visse betalingskort, som betyder, at der kan gå op til 30 bankdage, før beløbet er tilbageført på kontoen. Dette gælder eksempelvis Visa Electron og MasterCard. Du kan typisk læse om disse vilkår på din banks hjemmeside. Dette gælder også reserverede beløb, som frigives af trafikselskaberne.

Du kan ringe til DOTs kundecenter på telefon 70 15 70 00 for at få refunderet dit mobilpendlerkort. Du kan også skrive til DSB Kundecenter via denne formular. Vær dog opmærksom på, at ved skriftlig henvendelse kan der gå op til 10 arbejdsdage, før du får svar.

Husk at oplyse det navn, adresse og telefonnummeret, som pendlerkortet er registret med.
 

Refusion af mobilpendlerkort, når du skifter telefon eller får nyt telefonnummer

Hvis du skifter smartphone eller telefonnummer, skal du downloade DOT Mobilpendlerkort app'en på din nye smartphone og købe en ny fuld periode. Du kan kontakte DOT kundecenter på tlf. 7015 7000 og få refunderet det resterende beløb på dit gamle pendlerkort. Der er tale om fuld refusion uden fradrag for de ubrugte dage, og der opkræves ikke gebyr i dette tilfælde.