Restzoner på et mobilklippekort kan refunderes til køberen af mobilklippekortet senest 1 år efter gyldighedsudløb. Refusion sker til pålydende restværdi.

Et mobilklippekort med 20 zoner koster 180 kr., så pålydende restværdi er 9 kr. pr. resterende mobilklip.

 

For at få refunderet dine mobilklip, skal du henvende dig skriftligt til DSB Kundecenter.

Husk at oplyse navn, telefonnummer og CPR-nummer. Beløbet vil blive overført til din NemKonto.

Udfyld formular for refusion af mobilklippekort

 

Overflytning ved skift af telefonnummer

Hvis du får nyt telefonnummer og registrerer dig i app'en med det nye telefonnummer, vil gyldige mobilklippekort, som er registreret med det gamle telefonnummer, ikke længere være tilgængelige i app'en. 

Du kan kontakte DOTs Kundecenter på tlf.: 7015 7000 og få overført dine gyldige mobilklip til dit nye telefonnummer.