Misbrug af kort og billet

Misbrug af rejsehjemmel kan være strafbart

Rejsehjemmel må ikke misbruges. Det betragtes eksempelvis som misbrug, hvis:

  • Der er rettet i dato eller zoner eller foretaget andre ændringer.
  • Nummeret på pendlerkortets stamkort og værdiindlæg ikke er ens.
  • Rejsehjemlen er forfalsket, delt eller videresendt.
  • Billede på pendlerkort ikke er fastgjort med ubrudt nitte (pariserring) eller lamineringslomme er åben.
  • Kunden rejser på en anden kundetype, end kunden er berettiget til.
  • kunden rejser alene på en andens rejsekort personligt. Kortindehaveren skal altid selv være checket ind på kortet på de rejser, hvor et rejsekort personligt benyttes.

Misbrug af rejsehjemmel kan være strafbart. Misbrug medfører, at rejsehjemlen inddrages, at forholdet anmeldes til politiet, og at selskabet foruden almindelig kontrolafgift kan fremsætte erstatningskrav.

Ved misbrug af mobilbilletter gælder, at ved begrundet mistanke om misbrug eller overtrædelse af reglerne kan både afsender og modtager af rejsehjemlen blive retsforfulgt og/eller spærret for køb af mobilbilletter/-kort.

Spærring

Trafikselskaberne kan spærre et mobilnummer for køb af mobilbilletter via SMS i en tidsbegrænset periode. Spærring kan ske, hvis der konstateres misbrug, eller forsøg på misbrug, af systemet.

Misbrug af systemet kan f.eks. være mange bestillinger, der ikke bekræftes, køb efter påstigning eller lign. Spærrede kunder vil fortsat kunne købe mobilbilletter via Mobilbillet Online samt via DOT Billetter app.

Klager over spærring kan rettes til DOT Kundecenter.