Cykler, dyr og bagage

Du skal købe cykelbillet, når du tager cykel og større løbehjul med i tog, bus og metro. Det er dog gratis i S-tog, havnebusser samt i Lokaltog i Nordsjælland og på Lollandsbanen. I metroen må du ikke medbringe cyklen i myldretiden - heller ikke i sommermånederne.

Her kan du købe cykelbillet:

På rejsekort kan cykel checkes ind på en check-ind ekstra stander.

En cykelbillet på 9 zoner eller flere udstedes til en bestemt relation og har gyldighed til én naturligt fremadskridende rejse fra afrejsezonen til destinationszonen. Tidsgyldigheden svarer til et trafikdøgn.

Husk cykelbillet til større løbehjul og sammenklappede cykler

Hvis din sammenklappede cykel eller dit løbehjul er større end 100x60x30 cm. svarer det til at tage en cykel med, og du skal derfor have en gyldig cykelbillet.

Regler for medtagning af cykel og større løbehjul

Du kan tage din cykel og større løbehjul med i tog, metro, havnebusser og i de fleste busser. Se undtagelserne for metroen og busserne herunder.

Hvis der er tidsbegrænsninger, er det ikke tilladt at færdiggøre din rejse med cykel / el-løbehjul, selv om du er steget på, inden tidsbegrænsningen startede.

Én cykel eller ét el-løbehjul må medtages per person, og kan kun medbringes, hvis pladsforholdene er til det. Det er personalet, som vurderer, om der er plads. En cykel er i gældende tilfælde betegnet som en almindelig 2-hjulet cykel.

Det er gratis at tage din cykel med i S-tog og havnebusser, i lokaltog i Nordsjælland (Frederiksværkbanen, Lille Nord, Nærumbanen, Gribskovbanen og Hornbækbanen) samt i en to-årig forsøgsperiode (frem til medio 2022) i busser og lokaltog (Lollandsbanen) i Lolland og Guldborgsund kommune. I øvrige tog, busser og metro skal du bruge en cykelbillet.

Læs mere om cykelbilletter
Cykel og løbehjul i bussen

I alle Movias almindelige* busser kan du tage cykel eller el-løbehjul med hele døgnet.

Der gælder to undtagelser. For at sikre plads til alle rejsende må du:

  1. ikke medbringe cykel eller el-løbehjul i myldretiden** på linje 1-100 og S-busser
  2. ikke medbringe cykel eller el-løbehjul natten*** til lørdag og søndag i natbusser og linje 1A, 2A, 4A, 5C, 6A, 7A og 9A

I alle andre buslinjer på hele Sjælland (undtagen minibusser) må du have cykel og el-løbehjul med – hele døgnet, året rundt.

Husk at købe en cykelbillet til din cykel eller dit el-løbehjul. Køb din cykelbillet på appen DOT Billetter eller som sms-billet, inden du stiger på bussen. Du kan også bede chaufføren omstille rejsekortstanderen ved fordøren, så man også kan tjekke sin cykel ind dér. Du kan ikke købe en cykelbillet med kontanter i bussen. En cykelbillet til 8 zoner koster 14 kr. I havnebussen kan du tage cykel eller el-løbehjul med gratis. 

Cyklen eller el-løbehjulet skal anbringes midt i bussen og skal spændes fast med sele.

I bussen er der højst plads til to enheder, medmindre andet er angivet i bussen. En enhed er enten en cykel, et el-løbehjul, en kørestol eller en barnevogn. Den kunde, som er steget på først, har fortrinsret til pladsen.

OBS: Selvom du er steget på inden spærretid i myldretiden, kan du ikke færdiggøre din rejse med cykel eller el-løbehjul mellem kl. 07.00-09.00 og 15.30-17.30.

---

* Almindelige busser måler 12 meter eller derover. Minibusser, som måler under 12 meter, medtager aldrig cykler eller el-løbehjul. Følgende buslinjer betjenes med minibusser: 71, 72, 74, 77, 78, 151, 152, 196, 197, 198, 199, 243, 342, 499, 513, 571, 572, 585, 586, 712, 721, 724, 751, 752, 755, 760, 761, 762, 771, 772, 773, 774, 778, 791, 792, 834, 835, 840, 841, 847, 848, 851 og 875. Vær dog opmærksom på, at enkelte buslinjer kan betjenes med både almindelige busser og med minibusser.

** Myldretiden gælder på hverdage fra kl. 07.00-09.00 og 15.30-17.30. I dette tidsrum kan du ikke medbringe cykel eller el-løbehjul på buslinjerne 1-100 og S-busser.

*** Det er ikke tilladt at medbringe cykel eller el-løbehjul natten til lørdag og søndag fra kl. 00.30-04.30 i natbusser og linje 1A, 2A, 4A, 5C, 6A, 7A og 9A. På alle øvrige linjer må du gerne medbringe cykel eller el-løbehjul om natten.

Cykel og løbehjul i S-toget

Cykler og løbehjul må medbringes i hele driftstiden.

Du må dog ikke stå af eller på med cykel og større løbehjul på Nørreport station mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30 på hverdage.

Du må ikke medtage cykler og større løbehjul i togbusser, der indsættes som erstatning ved sporarbejder eller ændringer i trafikken.

 

Cykel og løbehjul i metroen

I metroen må cykler og større løbehjul ikke medbringes på hverdage mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30.

Dette gælder året rundt, også i sommermånederne juni, juli og august.

Når du har cykel eller større løbehjul med i metroen, skal du have en cykelbillet.

Cykel og løbehjul l i regionaltog, InterCity, InterCity Lyn og Øresundstog

Cykler og større løbehjul må medbringes i hele driftstiden.

Du skal altid have cykelbillet til rejse med regionaltog, InterCity, InterCity Lyn, Lyn+ og Øresundstog.

Over Storebælt kræves desuden pladsbillet til cykel og større løbehjul i sommerferieperioden fra 1. maj til 31. august. (begge dage inkl.)

Du må ikke medtage cykler og større løbehjul i togbusser, der indsættes som erstatning ved sporarbejder eller ændringer i trafikken.

Der er særlige regler og priser for cykelmedtagning i tog mellem Danmark og Tyskland, samt for rejser over Øresund og til Bornholm. Læs mere på dsb.dk

Cykel og løbehjul i Lokaltog

Har du cykel eller større løbehjul med i Lokaltog, skal du købe cykelbillet, når du rejser på strækningerne Holbæk-Nykøbing Sj., Tølløse–Slagelse, Roskilde-Rødvig eller Roskilde-Faxe Ladeplads.

På Lokaltogs øvrige strækninger er det gratis at tage cykel og større løbehjul med.

På Lollandsbanen (Nykøbing F - Nakskov) er det gratis frem til 15. juli 2022. Læs mere her.

Foldecykler, børnecykler, ladcykler m.m.

Foldecykler og (el)løbehjul

Du må gerne medtage foldecykler og (el)løbehjul, der fylder mindre end 30 x 60 x 100 cm, i lokaltog, bus og metro uden køb af en cykelbillet. Cyklen / løbehjulet skal transporteres sammenfoldet under hele rejsen.

(El)løbehjul, der ikke overholder disse krav, skal overholde øvrige regler for cykelmedtagning.

DSB kan have særlige regler for medtagning af (el)løbehjul. Se venligst dsb.dk.

Børnecykler

Børnecykler kan medbringes, hvis de ikke overstiger målene for bagage, som er 30 x 60 x 100 cm, og hvis der er mindst en betalende kunde med.

Specialcykler, cykelvogne og større cykler

Du må ikke medtage påhængsvogne, Christianiacykler, longjohns, ladcykler, tandemcykler og andre store cykler i bus, tog og metro.

Segway og benzindrevne køretøjer

Det er ikke tilladt at medbringe Segways eller køretøjer, der drives med benzin eller andet let antændeligt brændstof.

Regler for bagage

Du må gerne tage kufferter, rygsække, tasker eller lignende gratis med i det omfang, der er plads. Det enkelte stykke bagage må maksimalt måle 30 x 60 x 100 cm. Personalet kan give nærmere anvisninger om placering af den medbragte bagage. Det er altid personalet, der vurderer, om der er plads, og om bagagen er til gene.

Du må gerne medtage musikinstrumenter, løbehjul, sammenklappede kørestole og ski, skistave, snowboards, små slæder og kælke, hvis de kan placeres, så de ikke generer.

Som bagage kan også medtages sammenklappede cykler. Herudover kan medtages sammenklappede cykelanhængere, hvor hjulene er taget af. Det samlede rummål for en sammenklappet cykel eller en anhænger må ikke overstige rummålet for håndbagage.

Selskaberne transporterer kun den bagage, den enkelte kunde selv kan medbringe.

Regler for dyr

Små hunde, og andre mindre dyr, der bæres i taske eller bur, betragtes som håndbagage og må medbringes gratis. Tasken eller buret må maksimalt måle 30 x 60 x 100 cm, og dyret skal forblive i taske eller bur under rejsen.

Hvis du rejser med en hund, der er for stor til at være i en taske, et bur eller lignende, eller sidder i en hundevogn, skal du købe en børnebillet til den. Du må kun medtage én større hund pr person.

Se individuelle regler for bus, tog og metro længere nede på siden. Hunden skal være på gulvet under hele rejsen, skal holdes i snor og skal være under din kontrol. Fører- eller servicehunde kan altid medbringes og er gratis. Hunden skal bære symbolet ”manden med den hvide stok”, ”hundehoved og hånd” eller ID-vest (forudsat, at kunden kan fremvise særligt ID-kort).

Kunder med dyr skal vise hensyn over for øvrige kunder og følge personalets anvisninger. Dyret må ikke opføre sig truende, og må ikke være på sæderne.  

Metro

Af hensyn til allergikere må hunden ikke opholde sig ved de 6 forreste og bagerste sæder i toget. I metroen må du kun medtage én hund per person. 

Tog

I nogle tog er dyr henvist til bestemte afdelinger. Se togets skiltning.

Når du rejser med InterCity- eller InterCityLyntog, så køb pladsbillet til din hund. Så sikrer du dig, at der er plads til hunden på gulvet foran sædet.

Busser

Du må ikke medbringe hunde i A-busser, med undtagelse af små hunde båret i taske. Hunde kan altid medtages i A-busserne i Køge, Roskilde, Næstved, Ringsted, Holbæk og Helsingør.

Større hunde må ikke medbringes i andre busser i Storkøbenhavn i zonerne 1 - 4, 30 - 33 og 40 - 44, gældende på hverdage mellem kl. 7.00 – 9.00 og mellem kl. 15.30 – 17.30.

Den forreste halvdel af bussen er dyrefrit område. Du må højest medbringe én hund pr. person.