Dansk

Hvis du har en klage over billetter eller produkter, du har købt på dinoffentligetransport.dk, kan du bruge dette website til at forsøge at nå frem til en udenretslig tvistbilæggelse. Du kan kun anvende websitet, hvis du bor i EU, og forhandleren er etableret i EU. I nogle lande kan du også anvende dette website, hvis du er forhandler, og du ønsker at klage over en forbruger vedrørende en vare eller en tjenesteydelse, du har solgt på nettet.

Læs mere om Onlinetvistbilæggelse

English

If you have a complaint about tickets or other products bought through dinoffentligetransport.dk, you can complain using this site. You will need to choose a dispute resolution body to deal with the complaint. This is something you and the other party involved have to agree on.

Each dispute resolution body has its own rules and procedures. They're usually simpler, quicker and cheaper than going to court. Dispute resolution bodies in the EU.

Read more about the Online Dispute Resolution