Du skal købe en cykelbillet, når du medtager din cykel i tog, bus og metro. Det er dog gratis at medtage cykler i S-tog, havnebusser samt i lokalbanetog i Nordsjælland. 

Cykelbilletter kan købes i:

 • DSB’s - og Metroens billetautomater
 • Lokalbanerne i Vest- og Sydsjællands billetautomater
 • DSBs betjente salgssteder og i 7-Eleven på DSB stationer
 • Tilkøb på rejsekort
 • Tilkøb i DOT Mobilpendlerkort app (Kun for 2-8 zoner, cykelbilletten gælder i de samme zoner som pendlerkortet)
 • DOT Mobilbilletter app, SMS 1415 og billetmodulet på www.dinoffentligetransport.dk (kun billet på 8 zoner)

Prisen for en cykelbillet afhænger af, hvor mange zoner der rejses i.

Cykelmedtagningen til en rejse fra 2 til 8 zoner koster 13 kr. Cykelbilletten udstedes altid til 8 zoner og tidsgyldigheden er 2 timer 45 minutter.

En cykelbillet på 9 zoner og flere udstedes til en bestemt relation og har gyldighed til én naturligt fremadskridende rejse fra afrejsezonen til destinationszonen. Tidsgyldigheden svarer til et kalenderdøgn. 

Tandemcykler kræver to cykelbilletter. Se dog afsnit nedenfor omkring tandemcykler.

 

Regler for cykelmedtagning

Du kan tage din cykel med i tog, metro, havnebusser og i de fleste busser. Se undtagelserne for cykler i busserne herunder.

Hvis der er tidsbegrænsninger, er det ikke tilladt at færdiggøre sin rejse med cyklen, selv om du er steget på, inden tidsbegrænsningen startede.

Én cykel må medtages per person, og kan kun medbringes, hvis pladsforholdene er til det Det er personalet, som vurderer, om der er plads.

 

Læs mere, hvis du skal rejse med...

I de fleste busser er det tilladt at tage din cykel med.

I havnebussen kan du tage cyklen gratis med. I øvrige busser skal du huske at købe en billet til din cykel – chaufføren kan hjælpe med at tjekke cyklen ind på dit rejsekort. Alternativt kan du købe en cykelbillet på app’en DOT mobilbilletter. En cykelbillet til 8 zoner koster 13 kr.

Cyklen skal anbringes midt i bussen og være fastgjort med sele.

I en bus kan der højst være to enheder, med mindre andet er angivet i bussen. En enhed er enten en cykel, en kørestol eller en barnevogn. Den kunde, som er steget på først, har fortrinsret.

I følgende buslinjer er det ikke tilladt at medbringe cykel:

 • Alle buslinjer med numre fra 1A til 98N hele døgnet (gælder ikke 5C og E-busser)
 • E- og S-busser samt 5C i myldretiden på hverdage (7.00-9.00 samt 15.30 – 17.30). OBS: Det er ikke tilladt at færdiggøre din rejse med cyklen, selv om du er steget på, inden tidsbegrænsningen startede.
 • Linjerne: 132, 133, 134, 135, 137, 139, 151, 152, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 176, 179, 182, 183, 184, 185, 555, 571, 572, 585, 586, 666, 752, 755, 771, 772, 773, 774, 791, 792, 851, 993

Cykler må medbringes i hele driftstiden.

Du må dog ikke stå af eller på med cykel på Nørreport station mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30 på hverdage.

Du må ikke medtage cykler i togbusser, der indsættes som erstatning ved sporarbejder eller ændringer i trafikken.

 

Når du har din cykel med i metroen, skal du have en cykelbillet til den.

Cykler må ikke medbringes på hverdage mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30.

I juni, juli og august er det tilladt at medbringe cykler i hele driftstiden.

Cykler må medbringes i hele driftstiden.

Du skal altid have cykelbillet til rejse med regionaltog, InterCity, InterCity Lyn og Øresundstog.

Over Storebælt kræves endvidere pladsbillet til cykel i sommerferieperioden fra 1. maj til 31. august. (begge dage inkl.)

Du må ikke medtage cykler i togbusser, der indsættes som erstatning ved sporarbejder eller ændringer i trafikken.

Der er særlige regler og priser for cykelmedtagning i tog mellem Danmark og Tyskland.

Foldecykler

Du må gerne medtage foldecykler, der fylder mindre end 30 x 60 x 100 cm, i tog, bus og metro i hovedstadsområdet uden køb af en cykelbillet.

Cyklen skal transporteres sammenfoldet under hele rejsen og i omsluttende emballage.

Børnecykler

Børnecykler betragtes som legetøj, og er dermed gratis at medbringe, hvis de ikke overstiger målene for bagage, som er 30 x 60 x 100 cm, og hvis der er mindst en betalende kunde med.

Cykelvogne og større cykler

Generelt må du ikke medtage påhængsvogne, Christianiacykler, longjohns, ladcykler og andre store cykler i bus, tog og metro.

Specialcykler kan dog medtages i DSB Øresunds tog over Øresund mellem stationerne Tårnby og Hyllie.

Det er ikke tilladt at medbringe specialcykler på andre dele af DSB Øresunds strækning.

Segway og benzindrevne køretøjer

Det er ikke tilladt at medbringe Segways eller køretøjer, der drives med benzin eller andet let antændeligt brændstof.

Tandemcykler

Du kan ikke tage en tandemcykel med i metro, busser, lokalbanetog og internationale tog.

I S-tog og Øresundstog må du til gengæld godt tage en tandemcykel med.

I Regionaltog, Interregionaltog, InterCity og InterCityLyn, kan tandemcykler tages med i visse tog, når adgangsforholdene tillader det, og togpersonalet skønner, at der er plads.

Der betales to gange den pris, der skulle have været betalt for en almindelig cykel.

Kunder i DSB-tog, der er omfattet af Ledsageordningen eller har legitimationskort fra Dansk Blindesamfund eller Instituttet for blinde og svagtseende børn og unge betaler det samme for en tandemcykel som for en almindelig cykel.

 

Køb cykelbillet

I billetautomat

Du kan købe din cykelbillet i billetautomaterne på tog- og metrostationer. Cykelbillet sælges ikke i busserne.

Find billetautomat

 

Rejsekort

Du kan tage din cykel med på rejsekort, hvis du har Rejsekort Personligt, Rejsekort Anonymt eller Rejsekort Flex. Du skal bare huske at checke cyklen ind separat på en rejsekortautomat eller hos buschaufføren.

Læs mere

 

Mobilbillet

Du kan købe cykelbillet via mobilen på flere måder.

 • Med app’en ’DOT Mobilbilletter’ til iPhone og til Android kan du købe cykelbillet til rejser i hele hovedstadsområdet (zone 1-99).
 • Med Mobilbillet Online kan du købe cykelbillet over betalingskort og få billetten tilsendt som SMS.
 • Køb cykelbillet via SMS ved at sende din startzone, mellemrum, 'c' til 1415. Eksempel "80 c" for bestille en cykelbillet fra zone 80. Cykelbilletten er gyldig i 8 zoner i 2 timer 45 minutter. Læs mere om SMS billet
 • Bruger du app'en 'DOT Mobilpendlerkort' til rejser i 2-8 zoner, kan du også tilkøbe en cykelbillet her. Du kan få 'DOT Mobilpendlerkort' app til Android og iPhone.