Udformning

Det personlige kort består af et stamkort og et værdiindlæg. Begge dele opbevares i et plastetui.

Værdiindlægget udskiftes, når kortet fornys, mens stamkortet er hæftet sammen med foto og etui. Værdiindlægget oplyser, hvilke zoner eller hvilken relation kortet gælder til, gyldighedsperiode, pris, korttype, salgsdato samt stamkortets nummer.

Det nummererede stamkort indeholder oplysninger om gyldighedsområde, korttype samt kundens foto, navn, adresse og postnummer/by.

Gyldighed

Kortet er kun gyldigt, når der står samme stamkortnummer på stamkort og værdiindlæg.

 

Køb og fornyelse

Du kan tidligst købe og forny kortet to måneder før første gyldighedsdag. Du skal selv sikre dig, at kortet er korrekt udfyldt. Når du fornyer kortet, skal stamkortet vises.

Pendlerkort på pap kan købes:

Billede

Første gang, du køber kort, skal du tage et foto med. Billedet skal være vellignende og måle 25-35 x 35 mm, heraf skal ansigtet fylde 2/3 af billedet. Der må kun være en person på billedet, og billedet skal have en neutral baggrund. Billedkvaliteten, lys- og skyggeforhold skal være af en karakter, så ansigtet er tydeligt og genkendeligt. Billedet skal være i enten farver (naturlige farver) eller i sort/hvid, og det skal være et fotografi eller udprintet i høj opløsning på fotopapir af god kvalitet.

Religiøs hovedbeklædning er tilladt, så længe ansigtet er synligt. Briller må ikke skygge for synligheden af øjnene.