Det er muligt at bestille plads til din cykel i InterCity og InterCityLyn.

Du kan købe cykelpladsbillet i Billetsalg eller 7-Eleven på stationerne.