Fri transport søndag den 29. september 2019

Cityringens åbning 29. september markeres med fri transport i alle metrolinjer, S-tog, havnebusser og alle busser, der kører ind og ud af Frederiksberg og København.

Om adgang til fri transport i S-tog, metro, busser i København og på Frederiksberg

 • Tilbuddet om fri transport er gældende fra kl. 00:01-23:59 søndag den 29. september 2019.

 • Tilbuddet gælder samtlige metrolinjer og S-togslinjer

 • Tilbuddet omfatter alle buslinjer, der kører helt eller delvist gennem Københavns eller Frederiksberg kommuner, og den frie transport gælder hele buslinjer (også strækningerne uden for de to kommuner).

 • Der ydes ikke refusion for af købte billetter eller ved check ind på rejsekort.

 • Der ydes heller ikke delvis refusion til kunder med periodekort (pendlerkort, pensionist, ungdomskort m.v.)

 • Har du checket ind med rejsekort i f.eks. Regionaltoget, skal du checke ud på perronen, inden du skifter til metro, S-tog eller bus, hvor der er fri transport.

Følgende buslinjer er omfattet:

 • 1A, 2A, 3A, 4A, 5C, 6A, 8A, 9A (alle A- og C-busser i City)
 • 10, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 37,42, 66, 68, 71, 72, 74, 77, 78, 132, 133, 142, 166, 169, 176, 179, 184, 185, 192
 • 150S, 200S, 250S, 350S, 500S (S-busser)
 • 991, 992, 993 (havnebusser)
 • 93N, 97N (natbusser) 
Spørgsmål og svar
Hvorfor er der fri transport i København og Frederiksberg søndag den 29. september

Søndag den 29. september åbner den nye Cityring i Metrosystemet. Der er åbningsfest på de mange Metrostationer og adgang til fri transport både på den nye metrolinje og de gamle.

DSB har også adgang til fri transport i deres S-tog, mens Movia sammen med Købehavns og Frederiksberg kommuner har besluttet, at der er adgang til fri transport i buslinjerne i samt til og fra de to kommuner. 

Det er besluttet så der er gode muligheder for at deltage i åbningsarrangementerne. 

Hvad skal jeg gøre for at få del i den fri transport?

Du skal blot stige ombord i berørte buslinjer, S-tog eller metro inden for det frie døgn 29. september.

Du skal ikke købe billet, vise periodekort eller checke dit rejsekort ind.

Hvis du har startet din rejse med rejsekort i en buslinje eller tog, hvor der ikke er adgang til fri transport, skal du checke dit rejsekort ud, når du stiger om til S-tog, metro eller berørte busliner.

Gælder adgangen til fri transport hele dagen?

Ja, den gælder fra kl. 00:01-23:59, og det er tidspunktet for påstigning, der er gældende.

Information om adgang til fri transport var ikke særlig tydelig og derfor købte jeg billet / brugte mit rejsekort. Kan jeg få dette refunderet?

Nej, din billet kan desværre ikke refunderes. Der er tale om et tilbud om fri transport, men ikke en ret til at få refunderet billetter og periodekort (herunder ungdomskort og pensionistkort) eller udgifter til rejsekortrejser. 

Der er informeret her på hjemmesiden og på rejsekort.dk.

Desuden har der været information på en række stationer og de berørte buslinjer har flaget på dagen.

Hvis jeg er kommet til at købe en billet, kan jeg så få den refunderet?

Nej, din billet kan desværre ikke refunderes. Der er tale om et tilbud om fri transport, men ikke en ret til at få refunderet billetter og periodekort (herunder ungdomskort og pensionistkort) eller udgifter til rejsekortrejser. 

Hvis jeg har et periodekort, som er gældende 29. september, kan jeg så få denne dag refunderet?

Nej, dit periodekort (herunder ungdomskort og pensionistkort) kan desværre ikke refunderes. Der er tale om et tilbud om fri transport, men ikke en ret til at få refunderet billetter og periodekort (herunder ungdomskort og pensionistkort) eller udgifter til rejsekortrejser.

I hvilke busser er der adgang til fri transport?

Der er adgang til fri transport på følgende buslinjer:

 • 1A, 2A, 3A, 4A, 5C, 6A, 8A, 9A (alle A- og C-busser i City)
 • 10, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 37,42, 66, 68, 71, 72, 74, 77, 78, 132, 133, 142, 166, 169, 176, 179, 184, 185, 192
 • 150S, 200S, 250S, 350S, 500S (S-busser)
 • 991, 992, 993 (havnebusser)
 • 93N, 97N (natbusser)

Den fri transport gælder på alle metro- og S-togs linjer.