Billetsortiment og vejledning

I DOT Billetter app kan du købe billetter til rejser med bus, tog og metro på Sjælland, Lolland-Falster og Møn.

In English

Billetsortiment

  • Enkeltbillet (2-8 zoner)
  • Enkeltbillet (9+ zoner)
  • Pendlerkort
  • Tilkøbsbillet (1 zone)
  • Cykelbillet (8 zoner)
  • Cykelbillet (9+ zoner)
  • City Pass Small og Large (24, 48, 72, 96 og 120 timer)
  • DSB 1’ Regionaltog tillæg
  • Ungdomskort (zone 1-99, 100-199, 200-299) - købes på mitungdomskort.dk
  • Erhvervskort/Virksomhedskort - købes på DSB's Erhvervsportal

Om børne- og voksenbilletter

En børnebillet koster det halve af en voksenbillet, undtagen cykelbillet og DSB 1’ Regionaltog billetter, hvor prisen for børne- og voksenbilletter er ens.

I visse tilfælde er det gratis at have børn med på rejsen. Læs om regler for børnebilletter her

Hvis du rejser med en hund, som er for stor til at være i en taske, skal du købe en børnebillet til din hund.

Enkeltbillet (2-8 zoner)

Du skal købe mindst 2 zoner for at have en gyldig billet. Du betaler for antallet af zoneringe, du kører i, inklusive den zone, hvor rejsen starter.

Din billet er gyldig til et ubegrænset antal rejser med bus, tog og metro inden for gyldighedsområdet og -perioden på billetten.

Billetterne har forskellig tidsgyldighed alt efter, hvor mange zoner du køber:

2 zoner: 01.15
3 zoner: 01.30
4 zoner: 01.45
5 zoner: 02.00
6 zoner: 02.15
7 zoner: 02.30
8 zoner: 02.45

Hvis du har accepteret GPS lokalisering i appen, vil appen automatisk finde din afrejsezone (startzone), som vil blive trykt som afrejsezone på din billet.

Køb en billet ved at trykke på Køb billet knappen på appens startskærm og foretag en fra-til søgning. Der kan være flere ruteforslag med forskellige zoneantal. Når du har valgt en rute, fortsætter du til betaling.

Bemærk at du også har mulighed for at foretage et hurtigt køb af zoner via hurtigkøb-knapperne på appens startskærm. Standard er 2 og 3 zoner, men hvis du ofte køber et andet zoneantal, vil hurtigkøb-knapperne ændre sig til dit favorit zoneantal.

Vær opmærksom på, at du nogle gange skal betale forskellig pris for at komme ud og hjem, selvom du vælger den samme rute frem og tilbage. Læs mere i vejledningsdokumentet (afsnit 2.1)

Enkeltbillet (9+ zoner)

Enkeltbilletten til mere end 8 zoner er gyldig til én naturligt fremadskridende rejse fra afrejsezonen til destinationszonen med tog, metro og busser.

Billetten er gyldig den dag, du køber den, indtil kl. 03.59 den efterfølgende dag.

Du vælger således selv, hvornår rejsen påbegyndes i gyldighedsperioden, men så snart rejsen er påbegyndt, skal du færdiggøre din rejse uden stop. Billetten er kun gyldig til en enkeltrejse.

Pendlerkort

Med et pendlerkort kan du rejse ubegrænset med bus og tog inden for det område og den periode, som kortet er gyldigt til.

Hvis du ofte rejer med metro, anbefaler vi dig at købe et metro pendlerkort tillæg til dit pendlerkort. Hvis du har købt pendlerkort uden metro pendlerkort tillæg, og du ønsker at rejse med metro en given dag, kan du få adgang til metro i dit pendlerkorts gyldighedszoner ved at købe en tilkøbsbillet (1 zone).

Pendlerkort kan være den billigste billettype, hvis du rejser mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden på den samme strækning.

Pendlerkort udstedes enten til korte rejser (2-8 zoner), hvor de konkrete gyldighedszoner er påtrykt forsiden, eller til længere rejse (9 eller flere zoner) med en fra og til zone.

Pendlerkortet er personligt, og kan kun bruges af den person, det er udstedt til.

Du kan købe pendlerkort med gyldighed fra 30 til 60 dage, og startdatoen skal senest være 60 dage i fremtiden.

Efter sidste hele gyldighedsdag er pendlerkortet gyldigt indtil kl. 03.59.59.

Listen over gyldige zoner står nederst på dit pendlerkort (swipe opad), og gyldighedsområdet vises grafisk på kortet.

Læs om tilkøb til pendlerkort i vejledningsdokumentet (sektion 5).

Tilkøbsbillet til pendlerkort (1 zone)

Har du et pendlerkort eller et periodekort og skal rejse i en zone mere, end billetten dækker, kan du købe en tilkøbsbillet til pendlerkort for at forlænge gyldigheden på dit pendlerkort med 1 zone.

Tilkøbsbillet til pendlerkort er kun gyldig sammen med et gyldigt pendlerkort eller periodekort.

Hvis du har købt et pendlerkort og har fravalgt metro pendlerkort tillæg, kan du få adgang til metroen i de samme gyldighedszoner som dit pendlerkort og 1 ekstra zone ved at købe en tilkøbsbillet (1 zone) i tilkøbsbillettens gyldighedsperiode.

Vælg billet-ikonet med plusset på appens startskærm og vælg derefter den zone på kortet i appen, hvor tilkøbsbilletten skal være gyldig. Den skal støde op til gyldighedsområdet på din pendlerkort, som du også kan se på kortet, hvis du har købt det i appen.

Som standard er den trykte gyldighedsperiode på billetten 1 time og 15 minutter.

Læs mere om regler for regler for tilkøb i vejledningsdokumentet (afsnit 5).

Bemærk: Fra den 17. januar 2021 er tilkøbsbilletten på 1 zone ikke længere gyldig som tilkøb til enkeltbilletter. Læs mere her.

Cykelbillet

En cykelbillet giver adgang til at medbringe en cykel i bus, tog og metro. I visse tilfælde er det gratis at medbringe cyklen. Der kan være begrænset plads eller tidspunkter, hvor cykelmedtagning ikke er tilladt.

Læs mere her.

Husk at købe en billet eller et pendlerkort til dig selv.

Cykelbilletten kan enten købes via hurtig-køb knappen med en cykel på app startskærmen eller i samme bestillingsflow som billetten til dig selv.

Der findes to varianter af cykelbilletten: En cykelbillet med 8 zoners gyldighed fra din afrejsezone, og en cykelbillet på mere end 8 zoner med gyldighed fra en afrejse- til en destinationszone.

En cykelbillet på 8 zoner gælder i 2 timer 45 minutter.

Cykelbilletter på mere end 8 zoner er gyldig den dag, den er købt, og gælder til én fremadskridende rejse. Hvis du skal rejse frem og tilbage med din cykel, skal du altså købe to billetter.

City Pass Small og Large

Med City Pass Small kan du frit rejse med bus, metro og tog i zonerne 1, 2, 3 og 4 (København).

Med City Pass Large kan du frit rejse med bus, metro og tog i zonerne 1-99 (Hovedstadsområdet).

Begge billettyper kan købes med 24, 48, 72, 96 og 120 timers gyldighed.

Du køber City Pass via City Pass billet-ikonet på forsiden af appen.

DSB 1’ Regionaltog tillæg

Ønsker du at rejse på DSB første klasse i regionaltog, kan du købe et DSB 1' Regionaltog tillæg til din enkeltbillet eller dit pendlerkort.

Bemærk at billetten ikke er gyldig til InterCity og InterCityLyn. En DSB første klasse tillægsbillet til InterCity og InterCityLyn (DSB 1') kan købes på www.dsb.dk eller i DSB app sammen med standard billetten.

Et DSB 1’ Regionaltog tillæg til din enkeltbillet gælder til én fremadskridende rejse fra afrejsezonen til destinationszonen.

Billetten er gyldig den dag, du køber den, indtil kl. 03.59 den følgende dag.

Hvis du køber DSB 1’ Regionaltog tillæg sammen med en billet (2-8 zoner), vil tillægsbilletten mangle destinationszonen. Den er gyldig til én fremadskridende rejse fra startzonen på din billet til din destination.

Et DSB 1’ Regionaltog pendlerkort tillæg til dit pendlerkort gælder til første klasse i regionaltog i dit pendlerkorts gyldighedsområde.

Læs mere om DSB 1' og DSB 1' Regionaltog.