Gyldighed og brug

Pensionistkort kan købes til tre sammenhængende zoner eller til zonerne 1-99, zonerne 101-199 eller zonerne 201-299. Har du fx kort til både zonerne 1-99 og zonerne 101-199, er kortene gyldige til alle rejser i zonerne 1-199.

Kortet giver ret til kørsel med bus, tog og metro i de zoner, det gælder. Pensionistkort sælges kun med gyldighed i tre måneder. Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, det gælder, dog kl. 23:59 for pensionistkort på rejsekort.

Pensionistkortet må kun benyttes af den, det er udstedt til. Der må ikke rettes eller påføres oplysninger i kortet.

Tiden i køreplanen bestemmer pensionistkortets gyldighed – og i metroen er det påstigningstidspunktet.

Forsinkelser skal altid komme dig til gode. Dette gælder også ved aflysninger og planlagte sporarbejder i DSB, herunder i S-tog. Hvis et sporarbejde, der ikke er annonceret minimum 24 timer forud, afstedkommer, at du skal foretage ekstraordinære skift af transportmiddel på sin rejse, er det tidspunktet for rejsens første påstigning, der regnes ud fra i forhold til reglerne om spærretid.

Spærretider

Lørdage, søn- og helligdage samt 5. juni, 24.december og 31. december, kan du benytte kortet hele døgnet. På øvrige dage er der disse begrænsninger:

Busser, lokalbaner og metro (inkl. havnebussen)

Uden for Storkøbenhavn I Storkøbenhavn (zonerne 01-04, 30-33 og 40-44)
Kortet kan bruges hele døgnet  Kortet kan ikke bruges hverdage (mandag - fredag kl. 07:00 - 09:00)


DSB tog inkl. S-tog

Uden for Hovedstadsområdet I Hovedstadsområdet (zone 1-99)
Kortet kan bruges hele døgnet Kortet kan ikke bruges hverdage (mandage-fredage kl. 07.00 - 09.00 og 15.00 - 17.00)


Pensionistkort er gyldige ved påstigning/afgange udenfor spærretider jf. afsnittet ovenfor. Man kan altid rejse ind i Storkøbenhavn med bus, uanset hvilket tidspunkt man står på uden for Storkøbenhavn. Der må blot ikke skiftes til anden bus, tog eller metro.

Ved rejse ind i zone 1-99 regnes den planmæssige afgangstid fra Hvalsø, Borup, Tureby eller Helsingør som påstigningstidspunktet. Standser toget ikke på disse stationer, bruges den planmæssige afgangstid fra den sidste station før Hovedstadsområdet.

 

Hvem kan købe pensionistkort?

Du er berettiget til pensionistkort, hvis du:

 • Er fyldt 65 år.

Dokumentation: Sygesikringsbevis, pas, pensionsmeddelelse eller lignende, hvoraf fødsels- dag og -år fremgår. 

 • Er under 65 år, og modtager førtidspension fra de sociale myndigheder.

Dokumentation: En original pensionsmeddelelse med navn på, hvoraf det fremgår, at du får en af pensionsarterne nedenfor. Pensionsmeddelelsen må højst være 1 år gammel. Pensionsmeddelelsen kan vises elektronisk eller som udskrift, hvis den f.eks. kun er udsendt elektronisk. I så fald skal du samtidig vise legitimation med CPR-nummer.

I rubrikken ”Pensionsart” kan der stå følgende:

 • Førtidspension
 • Almindelig førtidspension
 • Forhøjet almindelig førtidspension
 • Mellemste førtidspension
 • Højeste førtidspension
 • Folkepension
 • Invaliditetsydelse (berettiger ikke til pensionistkort)

Det er kun den øverste tredjedel af pensionsmeddelelsen (udformningen kan variere lidt), der er aktuel for salgspersonalet.

For udlændinge gælder de samme regler som for danskere. Hvis du modtager førtidspension fra et andet land end Danmark, vurderer DOT Kundecenter, om du er berettiget til pensionistkort. Kopi af pensionsmeddelelsen skal afleveres til salgspersonalet. Ekspeditionstiden er 10 dage.

Du er ikke berettiget til pensionistkort hvis:

 • Der på din pensionsmeddelelse er angivet ”Invaliditetsydelse” i rubrikken for ”Pensionsart”.
 • Du er under 65 år, og modtager pension fra tidligere arbejdsgiver, efterløn, delpension eller lignende.

 Når du skal have oprettet dit pensionistkort er det vigtigt at du medbringer et billede af dig selv.

Tilkøb

Du kan rejse i myldretiden, hvis du køber billet til mindst 2 zoner.

Du kan bruge dit pensionistkort i forlængelse heraf. Billetten eller mobilklippekortet skal gælde til den første station/stoppested, hvor toget/bussen standser efter myldretiden eller myldretidsområdet slutter.

Refusion og ændring

Pensionistkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse. Det sker som vist i skemaet nedenfor:

Benyttet Tilbagebetaling
1 - 30 dage 60 x (kortets pris / 90)
31 - 60 dage 30 x (kortets pris / 90)
61 dage og mere Ingen tilbagebetaling

Den dag, kortet bliver refunderet, regnes som brugt.

For refusion ved dokumenteret sygdom og ved død samt forudkøbte, ændrede og mistede kort, læs mere under Refusion af pendlerkort.

Ved alle former for refusion og ændring opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Køb pensionistkort