Ændringer til zoner og pris fra 16. januar 2022

Pendler du mellem Klippinge og Næstved eller Holme-Olstrup, skal du tilkøbe en ekstra zone

Pendlere mellem zone 56 (Klippinge) og zone 260 (Næstved) eller zone 263 (Holme-Olstrup), skal efter den 16. januar 2022 tilføje ekstra zoner til deres pendlerkort. Prisen ændres ikke.

Ændringen sker for at sikre, at gyldigheden på periodekortet er opdateret i forhold til pendlernes aktuelle rejsemønstre.

Med de ekstra zoner er det muligt fremover rejse med Lokaltog over Køge og med bus og Lokaltog over Faxe.

Pendlere på app

Har du dit pendlerkort på DOT Billetter app eller DSB app, får du automatisk tilføjet ekstra zoner, når du fornyer dit pendlerkort på fra og med den 16. januar 2022. Prisen ændres ikke.

Ændringen betyder at dit stamkortnummer ændrer sig.

  • Hvis du er tilmeldt glemt kort service i DSB+ skal du huske at opdatere dit stamkortnummer på din profil.
  • Hvis du er tilmeldt DSB Pendler Rejsetidsgaranti, skal du opdatere dit stamkortnummer for fortsat at få automatisk kompensation, når der er forsinkelser på din strækning.

Pendlere på Rejsekort

Benytter du pendlerkort på Rejsekort skal du selv foretage ændringen på din profil på www.rejsekort.dk

Ny pendlerrelation til rejser over Køge og Faxe

Fra den 16. januar 2022 udbydes pendlerkort til nedenstående relationer i en variant, som gør det muligt at rejse med tog over Køge og lokaltog/bus over Faxe. Prisen for denne variant af pendlerkortet er 1470 kr. for 30 dage.

  • Pendlerkort mellem zone 23 Vallø og zone 260 Næstved
  • Pendlerkort mellem zone 57 St. Heddinge og zone 260 Næstved
  • Pendlerkort mellem zone 24 Hårlev og zone 263 Holme-Olstrup

Denne variant af pendlerkortet er valgfri, og træder kun i kraft, hvis du ændrer dit pendlerkort.

Bemærk: Hvis du vælger pendlerkortet til 1470 kr., vil det medføre, at dit pendlerkort får nyt stamkortnummer. Du skal i så fald huske at opdatere dit nye stamkortnummer, hvis du er tilmeldt DSB+ eller DSB Pendler Rejsetidsgaranti.