Ændringer til zoner og pris fra 13. december 2020

Prisændring 1. september 2021

Den 13. november 2020 orienterede vi om at dit pendlerkort fik ændret pris og zonesammensætning når det blev fornyet efter den 13. december 2020. Læs om ændringen herunder.

Zone 5, Helsingør, blev tilføjet til pendlerkortet, men en teknisk fejl betød at den tilhørende prisstigning ikke blev gennemført.

Prisstigningen træder i stedet i kraft ved første fornyelse af dit pendlerkort efter den 1. september.

Pendler du mere end 8 zoner fra Hornbæk, skal du tilkøbe en ekstra zone

Pendlere mellem zone 14 (Hornbæk) og en zone på Sjælland, der kan bruge lokaltoget til Helsingør, skal efter den 13 december tilkøbe zone 5 (Helsingør) til deres pendlerkort.

Ændringen sker for at sikre, at gyldigheden på periodekortet er opdateret i forhold til pendlernes aktuelle rejsemønstre.

Zone 5 (Helsingør) har indtil videre ikke været en del af pendlerkort til og fra zone 14 (Hornbæk), da det er muligt at tage en bus uden om zone 5 (Helsingør). Passagertællinger har imidlertid vist, at meget få pendlere, vælger at køre ruten uden om Helsingør. Mange benytter desuden pendlerkortet til fritidsrejser til Helsingør.

DOT har derfor besluttet at tilføje zone 5 til den naturlige rejsevej for alle pendlerrejser til og fra Hornbæk.

Med den ekstra zone er det muligt fremover rejse med Lokaltog via Helsingør som supplement til at rejse via Espergærde med bus. Mange pendler i forvejen via Helsingør og har haft forventning om, at zone 5 var en del af den naturlige rejserelation og dermed automatisk var med på kortet.

Pris

Den ekstra zone giver en merpris til f.eks. København på 110 kr. pr. måned for pendlerkortet, der kommer til at koste 1.580 kr. for 30 dage.

Pendlere på app

Har du dit pendlerkort på DOT eller DSB app, får du automatisk tilføjet en ekstra zone for Helsingør (zone 5), når du fornyer dit pendlerkort på fra og med den 13 december 2020. Prisen reguleres tilsvarende.

Ændringen betyder at dit stamkortnummer ændrer sig.

  • Hvis du er tilmeldt glemt kort service i DSB+ skal du huske at opdatere dit stamkortnummer på din profil
  • Hvis du er tilmeldt DSB Pendler Rejsetidsgaranti skal du opdatere dit stamkortnummer for fortsat at få automatisk kompensation når der er forsinkelser på din strækning

Pendlere på Rejsekort

Benytter du pendlerkort på Rejsekort skal du selv foretage ændringen på din profil på www.rejsekort.dk

Gyldighed uden zone 5
Gyldighed inklusiv zone 5