Pendler20

Pendler20 er til dig, der både arbejder ude og hjemme

Pendler20 er det nye pendlerkort til dig, som arbejder både ude og hjemme. Skal du pendle 2-3 dage om ugen på samme strækning, kan Pendler20 måske være produktet til dig. Med Pendler20 får du 20 valgfrie rejsedage, som du kan bruge frit, og én ad gangen, inden for 60 sammenhængende dage på den strækning du har valgt.

Køb Pendler20 i DOT Billetter app

Hvilket pendlerkort kan være bedst til dig?

Pendler20 er måske bedst når du...

Pendlerkort er måske bedst når du...

  • Rejser 2-3 gange om ugen på samme strækning
  • Ønsker 20 valgfrie rejsedage inden for 60 sammenhængende dage
  • Selv vil aktivere hver rejsedag i appen

Pendler20 er omfattet af DOTs rejsegaranti.

  • Rejser 4 eller flere gange om ugen på samme strækning
  • Ønsker ubegrænset antal rejsedage inden for 30 sammenhængende dage
  • Gerne vil slippe for at checke ind/ud 

20 valgfrie rejsedage inden for 60 dage

Har du brug for f.eks. at komme til og fra dit arbejde 2-3 gange om ugen, kan Pendler20 være et godt alternativ til enkeltbilletten.

Du vælger en periode på 60 sammenhængende dage. Inden for den kan du frit vælge 20 rejsedage på samme strækning.

Du skal ikke at vælge de 20 dage på forhånd, men aktiverer rejsedagene én ad gangen i DOT appen efterhånden, som du har brug for dem.

Det er nemt med Pendler20

Du aktiverer din rejsedag i DOT appen, før du begynder din rejser. Når rejsedagen er aktiveret, kan du rejse ubegrænset på din valgte strækning indtil næstkommende kl. 03.59. Bemærk at ved aktivering i tidsrummet 00:00-03:59 er billetten altså kun gyldig til kl. 03:59 samme nat.

Har du allerede DOT Billetter app? Find og køb Pendler20 i billetmenuen.

Download DOT Billetter app her:

Download fra app store Download fra Google Play

Tag et pendlertjek, og se din pris for Pendler20

Mand arbejder hjemme

Tre priseksempler

Nørreport-København H, 2 zoner:
Pendlerkort 30 dage 409,80 kr.
Pendler20, 20 rejsedage på 60 dage, 620 kr. Omkostning pr. md 310 kr.

København H/Nørreport-Lyngby, 4 zoner:
Pendlerkort 30 dage 720 kr.
Pendler20, 20 rejsedage på 60 dage, 1.000 kr. Omkostning pr. md. 500 kr.

Helsingør-København H/Nørreport, 10 zoner:
Pendlerkort 30 dage 1.579,80 kr.
Pendler20, 20 rejsedage på 60 dage, 2.060 kr. Omkostning pr. md. 1.030 kr.

Prisen på Pendler20 afhænger af, hvor langt du skal rejse på samme strækning og hvor ofte.

I eksemplerne for Pendler20, er omkostningen pr. måned beregnet for 30 dage, hvilket forudsætter at du anvender 10 rejsedage inden for de første 30 dage og de resterende 10 rejsedage inden udløbet af dine 60 dage. Minimumskøb er 60 dage. Metro og DSB’1 er ikke inkluderet i oplyste priser, men kan tilvælges mod en merpris.

Rejser du om natten?

Hvis du pendler sent om aftenen eller natten, skal du være opmærksom på, at din aktiverede rejsedag udløber den følgende morgen kl. 03.59. Du kan derfor ikke bruge din aktiverede rejsedag efter kl. 03.59. Har du et andet rejsebehov henviser vi til vores almindelige pendlerkort, et rejsekort eller enkeltbillet i DOT Billetter app.

I DOT arbejder vi for at forbedre den offentlige transport

I DOT forbedrer vi hele tiden vores løsninger, så de passer bedst muligt til kundernes behov. Vi hører, at flere en tid endnu har behov for at arbejde mere hjemmefra end før Corona. Derfor har trafikselskaberne udviklet Pendler20. Læs mere om vores andre forbedringsprojekter her.

Jeg overvejer at købe Pendler20
Kan Pendler20 bruges af alle aldre?

Ja. Pendler20 kan købes til børn og voksne. Hvis du er pensionist, kan du også købe det, men det skal være som et Pendler20 kort til voksen.

Kan jeg dele mit Pendler20-kort med andre?

Nej. Pendler20-kortet er personligt og må kun bruges af dig.

Kan jeg købe mit Pendler20-kort til DSB 1’?

Ja. DSB 1' er ikke inkluderet i de oplyste priser her, men kan tilvælges mod en merpris i DSB app.

Vær opmærksom på at DSB 1’ services kun gælder på en aktiveret rejsedag.

Skal jeg købe metrotillæg samtidig med køb af Pendler20?

Ja, du skal ved dit køb af Pendler20 vælge, om dit kort også skal have gyldighed til metroen.

Hvis du har fravalgt metrotillæg, men har gyldighed i en eller flere af zonerne 1-4, hvor metroen kører, så kan du købe en 1-zones tilkøbsbillet, som for den pågældende rejse kan benyttes som metrotillæg.

Kan jeg købe ekstra zoner, hvis jeg skal rejse i andre zoner end dem jeg har valgt på mit Pendler20-kort?

Hvis du skal rejse i andre end dem zoner du har på dit Pendler20-kort gyldighedsområde, så skal du købe en ny billet til den videre rejse. Hvis det kun er 1 zone længere, så kan du benytte 1-zones tilkøbsbilletten, som du kan bruge i tillæg til dit gyldighedsområde på Pendler20.

Kan jeg købe flere Pendler20-kort inden for de 60 dage?

Ja du kan godt købe flere Pendler20-kort inden for din 60 dages periode. Nogle vil opleve at bruge alle 20 dage inden 60-dages perioden er gået, så kan du bare købe et nyt Pendler20-kort og det vil opstarte en ny 60-dages periode fra den dag du vælger, at det næste Pendler20-kort skal starte.

Pendler20 kan dog kun købes til en gyldighed på 60 sammenhængende dage, men du vælger selv startdatoen for de 60 dage. Der kan derfor hellere ikke tilkøbes ekstra rejsedage på et Pendler20-kort. hvis du bruger dine 20 rejsedage op inden udløb af 60-dages perioden, så kan du købe et nyt Pendler20-kort og på den måde opstarte en ny 60-dages periode. 

Kan jeg købe Pendler20 på rejsekort?

Nej. Det er en testperiode frem til sommeren 2022 produktet kan købes, og det er i testperioden kun lanceret til at kunne købes i DSB og DOT appen.

Tilbydes Pendler20 også til Ungdomskort, Erhvervskort og Øresundskort?

Nej. Idet Pendler20 er udviklet og testes som alternativ til almindeligt pendlerkort.

Dette skyldes at både Ungdomskort og Erhvervskort har særlige tilskuds- og skatteregler som ikke er forenelig med Pendler20 produktets sammensætning. For Øresundskort arbejder Skånetrafikken på at kunne tilbyde løsninger.

Sådan bruger du Pendler20
Hvornår skal jeg bruge mine rejsedage på mit Pendler20-kort?

Du kan aktivere dagene efter dit behov, men de 20 rejsedage skal bruges inden for perioden på 60 dage fra den dag du har valgt din 60-dages periode skal starte.

På en aktiveret rejsedag, kan du rejse ubegrænset i dine valgte zoner / gyldighedsområde frem til førstkommende kl. 03.59.

Hvordan aktiverer jeg en rejsedag?

Du aktiverer en rejsedag i appen, og skal huske det inden du påbegynder din rejse.

På en aktiveret rejsedag, kan du rejse ubegrænset i de valgte zoner / gyldighedsområde frem til førstkommende kl. 03.59.

Kan jeg både have et Pendlerkort og et Pendler20-kort samtidig?

Ja, sagtens. Hvis du f.eks. benytter pendlerkortet til dine rejser ifm. dit arbejde på en strækning, men 2-3 gange om ugen rejser på en anden strækning i andre zoner til f.eks. fritidsaktiviteter, så kan du have behov for både et Pendlerkort og et Pendler20-kort.

Husk, altid at aktivere rejsedagene på dit Pendler20-kort inden påstigning.

Hvad hvis jeg glemmer at aktivere en rejsedag?

Hvis du glemmer at aktivere en rejsedag, så betyder det, at du ikke har gyldig rejsehjemmel til din rejse, og du vil modtage en kontrolafgift ved kontrol.

Hvad gør jeg, hvis app’en er nede, når jeg skal aktivere en rejsedag?

Hvis DOT Billetter app eller DSB app er nede, når du vil aktivere en rejsedag, så skal du vente på, at app'en fungerer igen eller købe en anden billet, gyldig rejsehjemmel, til din rejse.

Kan du ikke se Pendler20 i DOT Billetter app?

Opdater din mobiltelefon så du kan vælge Pendler20.

iPhone

Med automatisk opdatering slået til vil alle opdateringer til dine apps automatisk blive installeret i takt med at de ruller ud i App Store. Hvis du foretrækker at opdatere dine apps manuelt, modtager du meddelelser fra App Store, om at du kan opdatere din DOT app. Du kan også vælge at søge efter opdateringen i App Store.

Android

Tidsplanerne for opdateringer varierer efter enhed, producent og mobilselskab. Du får notifikationer, når der er tilgængelige opdateringer. Du kan også søge efter opdateringen i Google Play Butik.

Refusion og garanti
Kan jeg refundere mit Pendler20-kort?

Du kan refundere dit Pendler20-kort, i DOT Billetter app eller i DSB app'en.

Vær opmærksom på, at der er særlige refunderingsregler for Pendler20:

  • Før perioden på 60 dage påbegynder: Det er muligt at refundere dit kort fuldt ud.
  • Når perioden på 60 dage er påbegyndt, men ikke afsluttet: Du vil altid miste værdien af forbrugte dage plus 5 dages værdi.
  • Efter endt gyldighedsperioden (de 60 dage): Ingen tilbagebetaling

Ovenstående tilbagebetalingsregler gælder både selve produktprisen og eventuelle tillæg, såsom DSB 1’ eller metrotillægget.

Der er ikke tilknyttet særlige refunderingsregler i forbindelse Corona, specifikt for Pendler20.

Gælder rejsegarantien for Pendler20?

Ja, trafikselskabernes rejsegaranti gælder også for Pendler20.

Læs mere om rejsegaranti her

Bagom Pendler20
Hvad betyder det for mig som kunde, at det er en test?

Pendler20 er lanceret i samarbejde med de øvrige trafikselskaber i Danmark og gælder både til rejser med tog, lokaltog, bus, havnebus, metro og letbane, ligesom på Pendlerkort.

Pendler20 lanceres som en test, da der er stor usikkerhed om pendlernes fremtidige behov med afsæt i Corona situationen. Det betyder ikke noget for dig som kunde, at det er en test ifm. dit køb.

Testen vil forløbe over et år, og Pendler20-kort købt i testperioden, kan selvfølgelig anvendes i hele produktets gyldighedsperiode.

Hvorfor har I valgt, at det kun er 20 rejsedage? Og hvorfor skal kortet gælde i 60 dage?

Vores kundeundersøgelser har vist, at der er et behov for denne type fleksibilitet ift. pendlerkort. Der er stor usikkerhed om, hvordan arbejdsrytmen på arbejdsmarkedet bliver med afsæt i corona-situationen, og dermed hvilke behov vores kunder får for at rejse.

Pendler20-løsningen, som vi tester i det kommende år, er baseret på at langt de fleste kunder har tilkendegivet at de typisk har en arbejdsuge med 2-3 rejsedage over en periode på 60 dage.

Hvorfor er Pendlerkort gældende i 30 dage umiddelbart billigere end Pendler20?

Sammenligningen af den månedlige pris mellem Pendlerkort og Pendler20 kan være svær, da Pendler20 (i modsætning til Pendlerkort) kun kan købes for en 60 dages periode.

Om Pendler20 er det mest attraktive for lige netop dig, afhænger af hvor mange gange om ugen du rejser på den samme strækning. Pendler20 produktet er udviklet på baggrund af kundeanalyser, som har belyst at vores kunder har behov for større fleksibilitet, idet de har behov for at rejse 2-3 dage om ugen over en periode på 60 dage.

Da perioderne på et Pendlerkort er 30 dage og Pendler20 er 60 dage, har vi i visse tabeller sammenlignet omkostningerne for de to produkter ved at angive omkostninger per måned. For at give et bedre sammenligningsgrundlag har vi angivet et rejsemønstre som svarer til at man med Pendler20 anvender 10 rejsedage inden for de første 30 dage og de resterende 10 rejsedage inden udløbet af dine 60 dage.

Da man som minimum skal købe en periode på 60 dage på Pendler20 vil prisen man skal betale forud for købet af Pendler20 være højere end hvis du sammenligner med prisen for et Pendlerkort gældende 30 dage.

Se din specifikke pris i DSB appen, eller sammenlign prisen for kort og billetter for netop din strækning på pendlertjek.dsb.dk.

Har du kommentarer til vores nye produkt Pendler20?

Tak fordi du har lyst til at kommentere og give din mening til kende om Pendler20.

Giv feedback om Pendler20

DOT samarbejder med Epinion om gennemførelsen og behandlingen af kommentarerne.

Har du spørgsmål om Pendler20, er du velkommen til at kontakte os her: Kontakt DOT