Tilkøb til enkeltbillet og pendlerkort

Gyldigheden af den originale billet/kort kan udvides ved tilkøb af én zone. For pendlerkort uden gyldighed til metro, gælder en 1-zones tilkøbsbillet også som tilkøb af gyldighed til metro. Du skal købe billetten inden den først købte billets tidsbegrænsning udløber.

Du kan rejse ubegrænset med tog, bus eller metro indenfor den gyldighed, der er købt 1-zonesbillet til. Skal du forlænge rejsen med mere end 1 zone, købes en ny billet. Den oprindelige billet og den ny billet opfattes som to separate rejser.

Tilkøbsbillet kan købes i DOT app, DSB app via SMS 1415 og dinoffentligetransport.dk, visse lokalbanestationer (automat samt betjent salg) samt i bussen og i Metroens og DSB’s billetautomater. I DSB App kan kun købes tilkøbsbillet til pendlerkort.

Hvilke zoner er tilkøbsbilletten gyldig i?

  • Er tilkøbsbilletten udstedt med en zoneangivelse indenfor den oprindelige billet/korts gyldighedsområde udvides gyldigheden til første zonering udenom zonen angivet på tilkøbsbilletten,
  • Er tilkøbsbilletten udstedt med en zoneangivelse i en zone der ligger lige op til den oprindelige billet/korts gyldighedsområde er billetten gyldig i den angivne zone.
  • Er tilkøbsbilletten udstedt uden zoneangivelse er den kun gyldig til én zone i forlængelse af et gyldigt pendlerkort

Hvor lang tid er tilkøbsbilletten gyldig?

  • Tilkøb til enkeltbilletter til rejser på under 9 zoner (ringzonebilletter) udvider tidsgyldigheden af den oprindelige billet med 15 minutter.
  • Tilkøb til øvrige billetter og kort er gyldige i 1 time og 15 minutter fra udstedelsestidspunkt angivet på tilkøbsbilletten.

Tilkøb til gyldighed i metro (kun for pendlerkortkunder, der har fravalgt gyldighed i metro):

Hvis pendlerkortkunder, der har fravalgt gyldighed i metro, alligevel ønsker at køre med metro, vil en tilkøbsbillet give gyldighed hertil. Tilkøbsbilletten giver samtidig gyldighed til en ekstra zone. Tilkøbet af gyldighed til metro gælder i alle de zoner, man i forvejen har gyldighed til på sit pendlerkort + 1 zone.

DOT Billetter app

Køb tilkøbsbillet via din smartphone og betal med betalingskort.

Hent appen til:

IPHONE

ANDROID

DOT sms-billet

Send en sms til 1415, og få billetten sendt som sms til din telefon. Betal via telefonregning. (2-8 zoner)

Læs mere om SMS-billet

Billetautomat

Køb i billetautomaten på tog- og metrostationer samt udvalgte lokalbanestationer. (2-8 zoner og 9 zoner+)

Find automat

I bussen

Køb kontant hos chaufføren i bussen. (2-8 zoner) Bemærk at chaufføren kun kan give tilbage op til nærmeste 100 kr.