Terms of trade

Here you find the terms of trade for the DOT Webshop, DOT Tickets app, City Pass, Event Ticekt and Travel Pass.

DOT Webshop

Term of Trade for DOT Webshop (published 15 January 2017) (in Danish)

DOT Tickets app

Version 1.2 (published 14 June 2021)

City Pass

Handelsbetingelser for City Pass version 1.2 udgivet den 23. maj 2018
Dansk version / Engelsk version

Eventbillet

Handelsbetingelser for Eventbillet version 1.2 udgivet den 24. maj 2018
Dansk version / Engelsk version

Travel Pass

Handelsbetingelser for Travel Pass version 1.2 udgivet den 24. maj 2018
Dansk version Engelsk version

Lovgrundlag

Siden 2007 er takster for den kollektive trafik fastsat efter forhandling mellem de parter, der udfører trafikken.

For Trafikselskabet Movia gælder:
Lov om trafikselskaber, LBK. nr. 323 af 20/3/2015

For DSB gælder tillige:
Lov om jernbane, LOV nr. 686 af 27/05/2015

For Metroen gælder tillige: 
Lov om jernbane, LOV nr. 686 af 27/05/2015
Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner, bkg. nr. 73 af 2/2/2009
Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, lov nr. 551 af 6/6/2007