Utilfreds med en afgørelse fra bus, tog eller metros kundeservice?
Så husk Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Ankenævnet er et uafhængigt nævn med en dommer som formand. Ankenævnet er etableret af parterne i bus-, tog- og metrosamarbejdet samt Forbrugerrådet.

Nævnet behandler klager fra kunder over afgørelser, som et trafikselskab har truffet om et økonomisk mellemværende med kunden. Hvis du vil klage over en sådan afgørelse, kan du gøre det til ankenævnet.

Før du kan klage til Ankenævnet, skal du have haft rettet skriftlig henvendelse til den trafikoperatør, som skal behandle din klage.

Klag over kontrolafgift

Efterfølgende kan du klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Det skal du gøre ved at benytte ankenævnets klageskema som ligger på Ankenævnets hjemmeside.

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Gammel Køge Landevej 3

2500 Valby

Telefon: 3613 1891 - telefontid onsdag og fredag 9:30-11:30.

www.abtm.dk

Bemærk: Hvis du blot har spørgsmål til en kontrolafgift, kan du ringe på tlf. 7015 7000 eller tage kontakt via denne formular