Priser fra 15. januar 2017 

Her kan du se priser på de mest benyttede produkter. Er du pendler, kan du beregne din pris her.

Du kan også se hvad din rejse koster og hvilke billetter der er relevante for dig på rejseplanen.dk ved at lave en søgning på en rejse.

Zoner på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Zone 1-99 dækker Hovedstadsområdet. Zone 101-199 dækker den vestlige del af Sjælland. Zone 201-299 dækker den sydlige del af Sjælland samt Lolland, Falster og Møn.

Se hvordan zonerne på Sjælland, Lolland, Falster og Møn ser ud nu

Se hvad din pendlerrejse koster

For at beregne prisen på dit pendlerkort kan du benytte pendlerzonekortet. På kortet skal du trykke på den zone, du vil starte din rejse fra og derefter trykke på den zone, du vil rejse til. Når du har angivet begge (både start og destination), vises de zoner, du har mulighed for at benytte på din rejse. Nogle gange kan der være flere rejseveje. Prisen for dit pendlerkort bliver vist i øverste venstre hjørne.

Pendlerzonekort

Sådan udregnes prisen for dit pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller mere)

Du betaler for den længste del af din rejse baseret på luftlinjeafstand målt i zoner.

Hvis den længste del af din rejse starter eller ender i zone 1 (København) og din rejse er på mere end 9 zoner, får du zone 1 uden beregning.

På samme måde får du zone 57 (St. Heddinge) uden beregning, hvis den længste del af din rejse starter eller ender i denne zone, og denne del af din rejse er på mere end 10 zoner.

Eksempel: Rejser du fra Helsingør til Albertslund via København H er der 8 zoner i luftlinjeafstand mellem Helsingør og Albertslund, og 11 zoner mellem Helsingør og København. Den længste del af din rejse er altså mellem Helsingør og København. Zone 1 (København) får du gratis med, da den er start eller slut i den længste del af din rejse, og prisen for dit pendlerkort bliver derfor for 10 zoner (11 zoner minus zone 1).

Gyldighedszoner på et pendlerkort

For at give dig som kunde mulighed for at have alternative rejseveje mellem dine relationer stemmer antallet af gyldighedszoner ikke altid overens med det antal zoner, som din pris er udregnet på baggrund af.

Du kan fx betale for 10 zoner men have 14 gyldighedszoner på dit pendlerkort. Dette er fordi systemet bag har udregnet de mest naturlige rejseveje mellem din startzone og destinationszone, og på den baggrund tildelt gyldighedszoner svarende til disse.

Din pris beregnes på baggrund af den længste del af de mest naturlige rejseveje mellem dine to valgte destinationer.

De mest naturlige rejseveje

Når du køber et pendlerkort til lange rejser vælger du en startzone og en destinationszone. For alle kombinationer af start- og destinationszoner er der beregnet de mest naturlige rejseveje. Til dit valg af start- og destinationszone kan der være op til fem mest naturlige rejseveje.

Et pendlerkort bliver tildelt gyldighedszoner på baggrund af disse rejseveje, således at du kan rejse mellem din start- og destinationszone på flere forskellige måder. Dette kan fx være en fordel hvis der er ændringer i trafikken ét sted, da det giver dig mulighed for at tage ad en anden rute.

De mest naturlige rejseveje er valgt ud fra en kombination af rejsemuligheder med kortest rejsetid, færrest antal zoner og mest benyttede ruter.