Sjælland, Lolland, Falster og Møn samles i ét stort pendlingsområde

Før 15. januar 2017 var der tre takstområder på Sjælland med forskellige priser, billetter og rabatordninger. Med Takst Sjælland er der nu ét stort pendlingsområde.

Takst Sjælland er navnet på en af de største reformer af priserne i den kollektive transport siden 1970’erne. Før var der fire forskellige takstsystemer på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Med reformen er der nu ét fælles takstsystem med ens rejseregler og en logisk prissætning mellem enkeltbillet, rejsekort, og pendlerkort.

Rejsekortet er stadigvæk billigere end enkeltbilletten og også billigere end pendlerkortet. Kun hvis man rejser 26 gange eller mere på en måned på samme strækning, kan et pendlerkort være billigst. Der er sammenhæng mellem rejsens længde og pris, som betyder at jo længere rejsen er desto højere pris. Derudover gælder én rabat på alle rejser med rejsekort på Sjælland, Lolland, Falster og Møn: 20 pct. på hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 samt på lørdage/søndage/helligdage.

Takst Sjælland blev gennemført i tæt samarbejde mellem DSB, Metroselskabet og Movia med opbakning fra et bredt flertal af Folketingets transportordførere. Sjælland, Lolland, Falster og Møn udgør nu ét stort pendlingsområde, der dækker 70 pct. af alle rejser i den kollektive transport i Danmark.

Takst Sjælland kort fortalt

FørEfter
Sjælland, Lolland, Falster og Møn opdelt i fire takstsæt og to zonekort. Sjælland, Lolland, Falster og Møn samlet i ét takstsæt og ét zonekort.
Mange rabatordninger på rejsekort. Én rabatordning på rejsekort: Off peak rabat på 20% på alle rejser på hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 samt på lørdage/søndage/helligdage.
Svært at finde billigste billet. Nemt at finde billigste billet. 
Rejsekort er altid billigst, med mindre der foretages mere end ca. 26 rejser på en måned på samme strækning, så kan pendlerkort være billigere.
Alle-zoners-regel i Hovedstadsområdet og på Vestsjælland (uanset rejselængde betales der højst for ni zoner). Ingen alle-zoners-regel på Sjælland. 
Man betaler for det antal zoner, man rejser, men rabatten på 20% for rejser på hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 samt på lørdage/søndage/helligdage udvides til hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn. 
Off peak rabat på 20 pct. på rejsekort kun inden for samme takstområde. Off peak rabat på 20 pct. på rejser på hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn.
52 zoner i Sydsjælland. 63 zoner i Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn
(samme geografiske størrelse som Vestsjælland.

 

Takst Sjælland gennemføres 15. januar 2017

Arbejdet med at implementere Takst Sjælland har været i gang siden januar 2016. Alle IT-systemer, salgskanaler og billetprodukter skal gennemgås, konsekvensrettes og tilpasses teknisk.
Reformen gennemføres 3. søndag i 2017 – samme dag som den årlige takstændring i den kollektive transport plejer at blive gennemført. Blandt andet på grund af de lave oliepriser kommer der ikke generelle prisstigninger i den kollektive transport i 2017. De prisudsving, som passagererne oplever efter 15. januar 2017, vil derfor alene være en konsekvens af, at Sjælland, Lolland, Falster og Møn bliver samlet i ét stort pendlingsområde.

Det videre arbejde

Takst Sjælland er en stor reform, og derfor gennemføres den i to etaper. Første etape omfatter de mest benyttede billettyper: enkeltbillet, rejsekort og pendlerkort og dækker 80 pct. af alle rejser på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Anden etape omfatter pensionister og unge og dækker de sidste 20 pct. af rejserne på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

I den kommende tid skal der tilvejebringes et grundigt analysegrundlag for at harmonisere priserne for pensionister og unge. Parterne bag takstreformen har lagt afgørende vægt på dette, for rabatstrukturer, prissætninger og produktudbud er meget komplekst på pensionistområdet.
I 2. etape ses der også på, hvordan ungdomskortet skal tilpasses det nye takstsystem.