Ungdomskort

Ændringerne, som trådte i kraft den 15. januar, påvirker i mindre grad dig, der rejser på ungdomskort. Dit kort har nemlig samme gyldighed og samme brugsret som hidtil.

Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at kort ikke længere har påtrykt ”Gyldig i alle zoner”. I stedet står der nu enten ”Gyldig i zone 1-99”, ”Gyldig i zone 101-199” eller ”Gyldig i zone 201-299” på dit ungdomskort. Disse zonegrupper dækker over hhv. Hovedstadsområdet, Vestsjælland og Sydsjælland (inkl. Lolland, Falster og Møn). Så ændringen i teksten på kortet ændrer ikke på gyldigheden – den er helt den samme.

Rejser du på et ungdomskort, der er udstedt før 15. januar 2017, som stadig har påtrykt "Gyldig i alle zoner", kan dette bruges med samme gyldighed som før. 

Du kan købe dit ungdomskort på ungdomskort.dk

Unge med ungdomskort kan rejse ubegrænset mellem bopæl og uddannelsessted, samt i den af de 3 zonegrupper (1-99, 101-199 og 201-299) hvor hjemmezonen ligger. Rejser du ud af det område, dit ungdomskort er gyldigt til, rejser du til børnepris. Dette gælder også, hvis du rejser på dele af Sjælland, som dit ungdomskort ikke er gyldigt til.

 

Øvrige rabatter for unge

Ung-billetten, som kunne købes af indehavere af ungdomskort, DSB Ung og Arriva Ung, er blevet afskaffet for rejser internt på Sjælland. Ligesom den særlige rejsekortrabat for unge, der rejser internt på Sjælland.

Rejsekortprisen for unge er dog forholdsvis uændret, da priserne på rejsekort generelt er blevet sænket i forbindelse med takstreformen.