Pensionistkort

Ændringerne 15. januar har ikke påvirket pensionistkortet - det har nemlig samme gyldighed og samme brugsret som hidtil.

Den eneste ændring er, at der nu vil stå på kortet, at det er gyldigt til enten zone 1-99, zone 101-199 eller zone 201-299. Zonegrupperne dækker over henholdsvis det gamle Hovedstadsområde, Vestsjælland samt området Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn. Ændringen i den påtrykte tekst ændrer ikke på gyldigheden - den er helt den samme.

Som noget nyt kan kunder på Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn også købe pensionistkortet. Enten med gyldighed i tre sammenhængende zoner eller til zonegruppe 201-299.

Det er muligt at købe pensionistkort i DOT webshop

Hvis du som pensionist foretager rejser i zonegruppen mellem 1-199, kan du forsat købe kortet hos DSB og Movia kortsalg - enten til tre sammenhængende zoner eller til en hel zonegruppe (1-99, 101-199 eller 201-299.)

Læs mere om pensionistkort

Pensionistkort på rejsekort

Hvis du som pensionist rejser i zonegruppe 201-299 kan du, som noget nyt, købe pensionistkort på rejsekort til enten tre sammenhængende zoner eller til zonerne 201-299. Her hedder det Periodekort pensionist. Periodekort pensionist på rejsekort kan bestilles hos DOT Kundecenter på tlf.: 70 15 70 00.

Rabat til pensionister

Du får ikke længere pensionistrabat på rejsekort, men i stedet samme rabat, som alle andre rejsende får i forhold til køb af enkeltbilletter. Rabatten udgør 25-40%.

DSB 65-billet med billigdage for rejser internt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn er blevet erstattet af enkeltbilletter med pensionistrabat på 25% , når der rejses i mere end tre zoner. Billetten kan købes på DSB- og metrostationer. Billetten kan ikke købes i busser.

Læs mere om enkeltbilletter til pensionist