Enkeltbilletter kan være en fordel, hvis du ikke rejser så ofte.

Der findes to typer billetter: en type til korte rejser mellem 2-8 zoner og en type til lange rejser på 9 zoner eller mere.

Du kan med fordel benytte rejsekort, som fremover altid vil være den billigste billet på enkeltrejser, og du får 20% rabat oveni, hvis du rejser på hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 samt lørdage, søndage og helligdage.

 

Korte rejser (2-8 zoner)

Du kan købe enkeltbillet til korte rejser på 2-8 zoner. Enkeltbillettens gyldighedsperiode afhænger af antallet af zoner. Der er fri rejseret i billettens gyldighedsperiode, så det er muligt at rejse retur til zonestart. Læs mere om rejseregler for korte rejser her

Billetten kan købes hos buschaufføren, i billetautomater på stationerne, på visse lokalbanestationer og lokalbanetog, i betjent billetsalg, via mobiltelefoner som SMS-billet eller i DOT mobilbilletter App til iPhone eller Android.

Billetten skal udstedes ved rejsens start. Forsalg er ikke muligt, og billetten kan ikke refunderes.

Lange rejser (9 zoner eller mere)

Skal du rejser 9 zoner eller længere, har du brug for en enkeltbillet til lange rejser. Enkeltbilletter til lange rejser købes til en rejse mellem to faste destinationer (fx. mellem Næstved og København).

En enkeltbillet til en lang rejse er gyldig til én naturligt fremadskridende rejse fra en afrejsezone til en destinationszone. Billetter sælges med gyldighed i resten af driftsdøgnet, samt til ubegrænset rejse resten af dagen i ankomstzonen. Til gengæld kan der ikke rejses retur på billetten. Læs mere om rejseregler for lange rejser her

Billetten kan købes i billetautomater på DSB- og metrostationerne og på visse lokalbanestationer og lokalbanetog. Billetten kan ikke købes i busser.

Billetten kan udstedes ved rejsestart eller i forsalg. Billetter solgt i forsalg kan refunderes efter særlige regler.

Alle-zoners-princippet afskaffes 

I mange år har kunder, der rejser med bus, tog metro, haft fordel af en regel om, at de maksimalt skal betale for 9 zoner i de tre lokale takstsystemer, selv om de rejser meget længere (alle zoners-reglen). Den fordel kan ikke opretholdes, når Sjælland inkl. Hovedstadsområdet, Lolland, Falster og Møn får et sammenhængende prissystem.

Fra 15. januar kan du derfor ikke længere købe pendlerkort eller enkeltbilletter til alle zoner. I stedet vil der fremover være sammenhæng mellem rejsens længde og pris. Det vil sige jo længere rejse, jo højere pris.

Hvis du derfor før har rejst på en alle zoners-billet skal du nu købe billet til hele rejsen fra der, hvor du starter turen, til der, hvor du slutter den igen.

Tilkøbsbillet 

Har du en gyldig billet eller pendlerkort, men skal rejse i én zone mere, end din billet dækker, kan du købe en tilkøbsbillet til én ekstra zone. Skal du bruge mere end 1 zone, kan du købe det som almindelig enkeltbillet. Tilkøbsbilletter skal købes inden grundbilletten udløber og i grundbillettens gyldighedsområde. 

Du kan købe tilkøbsbillet hos buschaufføren, i billetautomater på stationerne, på visse lokalbanestationer og lokalbanetog, via mobiltelefoner som SMS-billet eller i DOT mobilbilletter App til iPhone eller Android. 

Billetten skal udstedes ved rejsens start. Forsalg er ikke muligt, og billetten kan ikke refunderes.