Børn under 16 år betaler halv pris af voksenpris, når de rejser på billet og kort. Hvis rejsen til et barn betales med mobilklippekortet, koster billetten det halve antal zoner af tilsvarende voksenbillet (evt. halve zoner rundes op).

De har samme gyldighed som tilsvarende billetter for voksne.

Børn under 12 år

Børn under 12 år betaler børnepris, når de rejser alene, men kan gratis tage et andet barn under 12 år med. To børn under 12 år kan rejse gratis, når de følges med en voksen med gyldig billet eller kort. Fire børn under 12 år kan rejse sammen på én voksenbillet eller ét voksenklip.

Børn 12-15 år

Børn 12-15 år betaler børnepris og kan gratis tage et barn under 12 år med. To børn 12-15 år kan rejse sammen på voksenbillet eller -klip.

Det er fortsat muligt at købe turistbilletter med samme gyldighedsperiode og samme brugsret som hidtil i Storkøbenhavn.

City Pass (zone 1-4)

City Pass gælder til bus, tog og metro i zone 1-4 og sælges med gyldighed i 24 eller 72 timer til voksne og børn (halv pris). En betalende voksen kan tage op til to børn under 12 år gratis med på sit eget City Pass.  City Pass kan købes som almindelig papirbillet i billetautomaterne på stationerne, på citypass.dk og i app'en DOT mobilbilletter.

24-timers billet (zone 1-99)

24-timers billetten kan bruges til at rejse ubegrænset med bus, tog og metro i zonerne 1-99 inden for et døgn. 24-timers billetten kan købes som almindelig papirbillet i billetautomaterne på stationerne eller og i app'en DOT mobilbilletter.

Copenhagen Card (zone 1-99)

Copenhagen Card er et særligt turistkort, der giver adgang til en række museer og attraktioner i København og omegn. Copenhagen Card inkluderer fri rejse med bus, tog og metro i zonerne 1-99 og kan købes til tidsperioder på henholdsvis 24, 48, 72 eller 120 timer. Copenhagen Card kan købes på copenhagencard.dk.

Gruppebilletter til interne rejser på Sjælland, Lolland, Falster og Møn sælges via DSB. Læs mere om grupperejser her

Rejsekort kan benyttes af grupper som et billigere alternativ til enkeltbilletter og samtidig vil man få rabat på rejser udenfor myldretiden. Læs mere om rejsekort her 

Institutioner og skoler har mulighed for at købe et upersonligt kort, der giver ret til kørsel med bus, tog og metro i ét år i den zonegruppe kortet er købt til.

En virksomhed, institution, myndighed eller organisation kan eje et Rejsekort Erhverv, som kan lånes ud til medarbejdere (også grupper) til rejser med bus, tog eller metro. 

Læs mere om ændringerne for virksomheder, skoler og institution her 

Ændringerne der trådte i kraft den 15. januar påvirker i mindre grad dig, der rejser på blinde-, handicap- og ledsagerkort. Dit kort har nemlig samme gyldighed og samme brugsret som hidtil.

Rejsekort med kundetype handicap

Rejsekort personligt med kundetypen handicap fortsætter uændret efter 15. januar, og du opnår fremadrettet samme rabatter som hidtil.

Blinde og svagtseende

Via Dansk Blindesamfundet kan man forsat købe et rabatårskort til kollektive rejser på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Det eneste du skal være opmærksom på er, at kort udstedt efter 15. januar ikke vil have påtrykt ”Gyldig i alle zoner”. I stedet står der ”Gyldig i zone 1-99”, ”Gyldig i zone 101-199” eller ”Gyldig i zone 201-299”. Zonegrupperne dækker over hhv. Hovedstadsområdet, Vestsjælland og Sydsjælland.

Ledsagerordning

Personer med funktionsnedsættelser kan fortsat tage en ledsager med på rejsen til børnepris, mod fremvisning af et særligt ledsagekort eller legitimationskort

DSB ledsagerordningsbilletter er udgået. Fremover kan du også her tage en ledsager med på en børnebillet.