Pensionistkortet er et personligt 3 måneders-kort til bus, tog og metro.

Pensionistkortet giver dig adgang til et ubegrænset antal rejser i de 3 sammenhængende zoner, det er købt til eller i zonerne 1-99, 101-199 eller 201-299.

Det er muligt at købe kortet på Movias salgssteder, i DSB Billetsalg eller 7-Eleven på stationerne. 

Læs mere om hvad Takst Sjælland betyder for pensionister her

Gyldighed og brug

Kortet giver ret til kørsel med bus, tog og metro i de zoner eller den zonegruppe, der er købt til. Pensionistkortet sælges kun med gyldighed i tre måneder. Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste gyldighedsdag.

Pensionistkortet er personligt og må kun benyttes af den, det er udstedt til. Der må ikke rettes eller påføres oplysninger i kortet.
Lørdage, søn- og helligdage samt 5. juni, 24.december og 31. december, kan du benytte kortet hele døgnet. 

Herudover er der disse begrænsninger:

Busser, lokalbaner og metro

Uden for Storkøbenhavn I Storkøbenhavn (zonerne 01-04, 30-33 og 40-44)
Kortet kan bruges hele døgnet  Kortet kan ikke bruges på hverdage (mandag - fredag fra kl. 07:00 - 09:00)

 

DSB tog inkl. S-tog og tog til Sverige

Hele området 
Kortet kan ikke bruges på hverdage (mandag - fredag fra kl. 07:00 - 09:00 og 15:00 - 17:00)

 

Pensionistkort er gyldigt ved afgang kl. 7.00, kl. 9.00, kl. 15.00 og kl. 17.00. Man kan altid rejse ind i Storkøbenhavn med bus, uanset hvilket tidspunkt man står på uden for Storkøbenhavn. Der må blot ikke skiftes til anden bus, tog eller metro.

Man kan altid rejse i myldretiden, hvis bare man køber billet til det nødvendige antal zoner (dog mindst 2 zoner). Man kan bruge sit pensionistkort i forlængelse heraf. Så skal billetten eller bare gælde til den første station/stoppested, hvor toget/bussen standser efter myldretiden eller myldretids-området slutter.

Hvem kan købe pensionistkort?

Følgende er berettigede til et pensionistkort:

 • Personer, der er fyldt 65 år.
  Dokumentation:
  Sygesikringsbevis, pas, pensions-meddelelse eller lignende, hvoraf fødselsdag og -år fremgår.
 • Personer under 65 år, der modtager førtidspension fra de sociale myndigheder.
  Dokumentation:
  En original pensions-meddelelse med navn på, hvoraf det fremgår, at man får en af pensionsarterne nedenfor. Pensions-meddelelsen må højst være 1 år gammel. Pensions-meddelelsen kan vises elektronisk, eller som udskrift, hvis den fx kun er udsendt elektronisk. I så fald der skal samtidig vises legitimation med CPR-nummer.

I rubrikken ”Pensionsart” kan der stå følgende:

 1. Førtidspension
 2. Almindelig førtidspension
 3. Forhøjet almindelig førtidspension
 4. Mellemste førtidspension
 5. Højeste førtidspension
 6. Folkepension
 7. Invaliditetsydelse (berettiger ikke til pensionistkort)

Det er kun den øverste tredjedel af pensions-meddelelsen (udformningen kan variere lidt), der er aktuel for salgspersonalet.

For udlændinge gælder de samme regler som for danskere. Hvis du modtager førtidspension fra et andet land end Danmark, vurderer Movia centralt, om du er berettiget til pensionistkort. Kopi af pensions-meddelelsen skal afleveres til salgspersonalet. Ekspeditionstiden er 10 dage.

Følgende er ikke berettigede til pensionistkort:

 • Personer på hvis pensionsmeddelelse, der er angivet ”Invaliditetsydelse” i rubrikken for ”Pensionsart”.
 • Personer under 65 år, der modtager pension fra tidligere arbejdsgiver, efterløn, delpension eller lignende.