DOT Pendlerkort er til dig, der rejser den samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden.

DOT Pendlerkort til lange rejser på 9 zoner eller mere er et personligt kort til bus, tog og metro. DOT Pendlerkort til lange rejser giver dig adgang til et ubegrænset antal rejser på en valgt strækning fra A-B (fx Næstved-København). DOT Pendlerkort er gyldigt til alle naturlige rejseveje mellem afgangs- og ankomstzone i en periode fra 30–180 dage.

Det er muligt at købe DOT pendlerkort til lange rejser på DOT Mobilpendlerkort app og i DOT webshop. Som noget nyt kan du også få dit pendlerkort på rejsekort. Læs mere om rejsekort pendlerkort her.

Læs mere om hvad Takst Sjælland betyder for pendlere her

Pendlerkort til lange rejser

For lange rejser på 9 zoner og derover, udstedes DOT Pendlerkort med relation A-B, fx Næstved-København som hhv. startzone og destinations-zone. DOT Pendlerkort til lange rejser er gyldigt på alle naturlige rejseveje for den angivne relation.

I gyldighedsperioden kan kortet bruges til et ubegrænset antal rejser med bus, tog og metro. Det vil sige, fri rejse i startzone, destinationszone og i de zoner, der ligger på en naturlig rejsevej for den relation, kortet er gyldig til og i en periode fra 30 til 180 dage. Kortet udløber kl. 4.00, natten efter sidste gyldighedsdag. 

Se hvad din pendlerrejse koster

Sådan udregnes prisen for dit pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller mere)

Du betaler for den længste del af din rejse baseret på luftlinjeafstand målt i zoner.

Hvis den længste del af din rejse starter eller ender i zone 1 (København) og din rejse er på mere end 9 zoner, får du zone 1 uden beregning.

På samme måde får du zone 57 (St. Heddinge) uden beregning, hvis den længste del af din rejse starter eller ender i denne zone, og denne del af din rejse er på mere end 10 zoner.

Eksempel: Rejser du fra Helsingør til Albertslund via København H er der 8 zoner i luftlinjeafstand mellem Helsingør og Albertslund, og 11 zoner mellem Helsingør og København. Den længste del af din rejse er altså mellem Helsingør og København. Zone 1 (København) får du gratis med, da den er start eller slut i den længste del af din rejse, og prisen for dit pendlerkort bliver derfor for 10 zoner (11 zoner minus zone 1).

Gyldighedszoner på et pendlerkort

For at give dig som kunde mulighed for at have alternative rejseveje mellem dine relationer stemmer antallet af gyldighedszoner ikke altid overens med det antal zoner, som din pris er udregnet på baggrund af.

Du kan fx betale for 10 zoner men have 14 gyldighedszoner på dit pendlerkort. Dette er fordi systemet bag har udregnet de mest naturlige rejseveje mellem din startzone og destinationszone, og på den baggrund tildelt gyldighedszoner svarende til disse.

Din pris beregnes på baggrund af den længste del af de mest naturlige rejseveje mellem dine to valgte destinationer.

De mest naturlige rejseveje

Når du køber et pendlerkort til lange rejser vælger du en startzone og en destinationszone. For alle kombinationer af start- og destinationszoner er der beregnet de mest naturlige rejseveje. Til dit valg af start- og destinationszone kan der være op til fem mest naturlige rejseveje.

Et pendlerkort bliver tildelt gyldighedszoner på baggrund af disse rejseveje, således at du kan rejse mellem din start- og destinationszone på flere forskellige måder. Dette kan fx være en fordel hvis der er ændringer i trafikken ét sted, da det giver dig mulighed for at tage ad en anden rute.

De mest naturlige rejseveje er valgt ud fra en kombination af rejsemuligheder med kortest rejsetid, færrest antal zoner og mest benyttede ruter.