DOT Pendlerkort er til dig, der rejser den samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden. Børn betaler ca. halv pris af voksne.

DOT Pendlerkort til lange rejser på 9 zoner eller mere er et personligt kort til bus, tog og metro. DOT Pendlerkort til lange rejser giver dig adgang til et ubegrænset antal rejser på en valgt strækning fra A-B (fx Næstved-København). DOT Pendlerkort er gyldigt til alle naturlige rejseveje mellem afgangs- og ankomstzone i en periode fra 30–183 dage.

Det er muligt at købe DOT pendlerkort til lange rejser på DOT Mobilpendlerkort App og i DOT webshop. Som noget nyt kan du også få dit pendlerkort på rejsekort. Læs mere om rejsekort pendlerkort her.

Læs mere om hvad Takst Sjælland betyder for pendlere her

Pendlerkort til lange rejser

For lange rejser på 9 zoner og derover, udstedes DOT pendlerkort med relation A-B, fx Næstved-København som hhv. startzone og destinations-zone. DOT Pendlerkort til lange rejser er gyldigt på alle naturlige rejseveje for den angivne relation.

I gyldighedsperioden kan kortet bruges til et ubegrænset antal rejser med bus, tog og metro. Det vil sige, fri rejse i startzone, destinationszone og i de zoner, der ligger på en naturlig rejsevej for den relation, kortet er gyldig til og i en periode fra 30 til 183 dage. Kortet udløber kl. 4.00, natten efter sidste gyldighedsdag. 

"Naturlige rejsevej"

Billetter og kort udstedt til lange rejser (fx mellem Næstved og København) er gyldige på alle naturlige rejseveje mellem afgangs- og ankomst zone. Det vil sige til fri rejse i og mellem alle zoner, der ligger på en naturlig rejsevej. Fx vil det både være en naturlig rejsevej at rejse fra Næstved til København via Køge og via Roskilde. I eksemplet vil billetter og kort således være gyldigt fx på rejser mellem Ringsted og Roskilde; mellem Køge og København, mellem Køge og Roskilde; og internt i Roskilde. 

For at være en naturlig rejsevej skal rejsevejen være et realistisk rute alternativ for den pågældende relation. Det betyder, at rejsetiden via denne rejsevej ikke må være uforholdsmæssig længere end øvrige naturlige rejseveje. Billetter og kort gælder altså ikke i zoner, der er på en unødvendig omvej for den pågældende relation. 

Hvis rejseplanen.dk foreslår en rejsevej som en af de tre hurtigste alternative rejseveje på et almindeligt hverdagsdøgn, kan den betragtes som "naturlig". Når billetter og kort udstedes kan man blive informeret om, hvilke zoner billetten eller kortet er gyldigt indenfor. Bemærk, at gyldigheden for en sådan billet eller kort kan ændres, når den fornys, hvis fx nye naturlige rejseveje er blevet mulige i mellemtiden.