Ændringer i zoner og priser for pendlerkort til lange rejser pr. 29. april 2017

Pendlere til omkring 7.200 rejserelationer på 9 zoner og derover får tilføjet én eller flere gyldigheds-zoner ekstra i forbindelse med deres naturlige rejseveje, når trafikselskaberne pr. 29. april 2017 opdaterer rejserelationer. 37 rejserelationer får i samme opdatering fjernet én eller flere zoner fra deres naturlige rejseveje eller får ændret prisen.

Se de korrigerede rejserelationer

Se tidligere korrektioner til rejserelationerne her: Korrektioner 11. marts 2017 

Baggrund for ændringerne

15. januar 2017 harmoniserede trafikselskaberne DSB, Metroselskabet og Movia taksterne på hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn. I den forbindelse blev der indført et nyt princip for prisberegning og gyldighed for pendlerkort på 9 zoner og derover.

Trafikselskaberne har i forbindelse med ikrafttrædelsen af Takst Sjælland gennemgået pendlernes hyppigst benyttede rejserelationer ud af 20.000 lange rejserelationer dvs. 9 zoner og derover for at sikre, at pris og gyldighedszoner er rigtige. Der er efterfølgende fundet enkelte fejl, der er blevet rettet, ligesom zoner er tilføjet efter pendlere har gjort opmærksom på yderligere zoner, der vil være relevante for deres naturlige rejseveje.

Løbende opdatering
Trafikselskaberne gennemgår løbende rejserelationer i forhold til pris og antal zoner og opdaterer og justerer efter nye køreplaner, seneste viden og relevante tilbagemeldinger. Forud for justeringerne af rejserelationer informerer trafikselskaberne om ændringerne her på DOT’s hjemmeside.

Kunder, der som følge af ændringerne får færre gyldighedszoner, vil så vidt muligt få direkte besked om dette.

Efter opdateringerne 29. april 2017 vil næste opdatering komme 17. juni 2017.

OBS! Hvis du har rejsekort pendlerkort
Hvis du har rejsekort pendlerkort er det en god idé at gå ind og tjekke dine naturlige rejseveje med kortet på denne side for at se, om du har fået tildelt flere gyldighedszoner, end da du bestilte pendlerkortet. Hvis du på din naturlige rejsevej har fået tildelt flere gyldighedszoner, skal du lade dit rejsekort pendlerkort udløbe og bestille et nyt rejsekort pendlerkort for at få de ekstra zoner med på dit pendlerkort på rejsekort.dk

Har du bestilt pendlerkort via DOT webshop eller har købt dit pendlerkort via DOT Mobilpendlerkort app eller DSB’s app behøver du ikke at foretage dig noget aktivt for at få tilføjet eventuelt ekstra tildelte gyldighedszoner.

Eksempel på ekstra zoner tildelt
Ved opdateringen 29. april er der f.eks. tilføjet ekstra gyldighedszoner, så pendlere fra Ringsted med pendlerkort på ni zoner og derover fremover frit kan vælge mellem bus og tog til Roskilde og herfra rejse videre mod København. Ændringen er lavet efter henvendelse fra en kunde, som gjorde opmærksom på, at busruten er optimal fra visse afrejsesteder i Ringstedzonen, og tre zoner er derfor tilføjet til de naturlige rejseveje. De ekstra zoner er lagt til i 83 rejserelationer fra Ringsted via Roskilde og videre mod København.

Du kan se om din rejserelation har fået tildelt flere gyldighedszoner via linksne øverst på siden.