Med et pendlerkort kan du rejse ubegrænset med bus, tog og metro inden for det område og den periode, som kortet er gyldigt til.

  • Pendlerkort kan være den billigste billettype til dig, hvis du rejser mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden på den samme strækning.
  • Pendlerkort udstedes enten til korte rejser (2-8 zoner) eller til en konkret længere rejse (9 eller flere zoner).
  • Pendlerkort er personligt, og kan kun bruges af den person, det er udstedt til.
  • Pendlerkort kan købes til voksne og børn.

 

Pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner)

Pendlerkort er til dig, der rejser samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden.

For korte rejser mellem 2-8 zoner udstedes pendlerkortet med påtrykte zoner gældende efter gennemkørsels princippet. Du kan bruge kortet til et ubegrænset antal rejser i de sammenhængende zonenumre og i den periode (fra 30-180 dage), der er påtrykt kortet.

"Gennemkørsels-princippet"

Når du rejser på et  pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner), betaler du for det antal zoner, du kører i. Dog skal et pendlerkort som minimum være til to zoner.

De valgte zoner skal altid være sammenhængende.

På et 3-zoners pendlerkort kan du derfor kun køre i de tre zonenumre, der står på kortet.

Vælg din startzone på kortet, og brug farverne til at aflæse antal zoner til din destination.

Åbn kortet i stort vindue 

Børn

Børn under 16 år betaler ca. halv pris for et pendlerkort til korte rejser, og kan gratis tage et barn under 12 år med. Gyldigheden er den samme som for et tilsvarende pendlerkort til en voksen.

En voksen kan tage to børn under 12 år gratis med på sit pendlerkort.

Læs mere om rejseregler for børn

Tilkøb

Du kan købe en tilkøbsbillet til dit pendlerkort til korte rejser. Hvis du køber en tilkøbsbillet i pendlerkortets gyldighedsområde er billetten gældende til det valgte antal zoneringe udenfor pendlerkortets gyldighedszoner. Hvis du køber en tilkøbsbillet udenfor dit pendlerkorts gyldighedsområde (fx til brug hen til dit gyldighedsområde) gælder billetten til den købte zone (ved køb af 1-zone billet) eller til den valgte zone og et antal zoneringe (efter samme princip for enkeltbillet til korte rejser).

Du kan købe en tilkøbsbillet i bussen, i automaten på stationen eller som mobilbillet til iPhone eller Android.

Refusion

Find information om refusion af pendlerkort

Køb

Læs mere om hvor du kan købe et pendlerkort til korte rejser.

Køb pendlerkort til korte rejser

 

Pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller mere)

Pendlerkort er til dig, der rejser samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden. Pendlerkort til lange rejser på 9 zoner eller mere er et personligt kort til bus, tog og metro. 

For pendlerrejser på 9 zoner og derover, udstedes pendlerkortet med relation A-B, fx Næstved-København, som hhv. startzone og destinations-zone. Pendlerkort til lange rejser er gyldigt på alle naturlige rejseveje for den angivne relation.

I gyldighedsperioden kan kortet bruges til et ubegrænset antal rejser med bus, tog og metro. Det vil sige, fri rejse i startzone, destinationszone og i de zoner, der ligger på en naturlig rejsevej for den relation, kortet er gyldig til og i en periode fra 30 til 180 dage. Kortet udløber kl. 4.00 natten efter sidste gyldighedsdag.

Sådan udregnes prisen for dit pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller mere)

Du betaler for den længste del af din rejse baseret på luftlinjeafstand målt i zoner. Den længste del kan være en delstrækning eller være luftlinjeafstanden mellem din startzone og destinationszone.

Hvis den længste del af din rejse starter eller ender i zone 1 (København), og din rejse er på mere end 9 zoner, får du zone 1 uden beregning.

På samme måde får du zone 57 (St. Heddinge) uden beregning, hvis den længste del af din rejse starter eller ender i denne zone, og denne del af din rejse er på mere end 10 zoner.

Eksempel: Rejser du fra Helsingør til Albertslund via København H, er der 8 zoner i luftlinjeafstand mellem Helsingør og Albertslund, og 11 zoner mellem Helsingør og København. Den længste del af din rejse er altså mellem Helsingør og København. Zone 1 (København) får du gratis med, da den er start eller slut i den længste del af din rejse, og prisen for dit pendlerkort bliver derfor for 10 zoner (11 zoner minus zone 1).

Se prisen for din pendlerrejse (9 zoner eller mere)

For at beregne prisen på dit pendlerkort kan du benytte pendlerzonekortet. På kortet skal du trykke på den zone, du vil starte din rejse fra og derefter trykke på den zone, du vil rejse til. Når du har angivet begge (både start og destination), vises de zoner, du har mulighed for at benytte på din rejse. Nogle gange kan der være flere rejseveje. Prisen for dit pendlerkort bliver vist i øverste venstre hjørne.

 Åbn pendlerzonekort for lange rejser (9 zoner eller mere)

Gyldighedszoner på et pendlerkort

For at give dig som kunde mulighed for at have alternative rejseveje mellem dine relationer stemmer antallet af gyldighedszoner ikke altid overens med det antal zoner, som din pris er udregnet på baggrund af.

Du kan fx betale for 10 zoner men have 14 gyldighedszoner på dit pendlerkort. Dette er fordi systemet bag har udregnet de mest naturlige rejseveje mellem din startzone og destinationszone, og på den baggrund tildelt gyldighedszoner svarende til disse.

Din pris beregnes på baggrund af den længste del, af de mest naturlige rejseveje, mellem dine to valgte destinationer.

De mest naturlige rejseveje

Når du køber et pendlerkort til lange rejser, vælger du en startzone og en destinationszone. For alle kombinationer af start- og destinationszoner er der beregnet de mest naturlige rejseveje. Til dit valg af start- og destinationszone kan der være op til fem mest naturlige rejseveje.

Et pendlerkort bliver tildelt gyldighedszoner på baggrund af disse rejseveje, således at du kan rejse mellem din start- og destinationszone på flere forskellige måder. Dette kan fx være en fordel, hvis der er ændringer i trafikken ét sted, da det giver dig mulighed for at tage ad en anden rute.

De mest naturlige rejseveje er valgt ud fra en kombination af rejsemuligheder med kortest rejsetid, færrest antal zoner og mest benyttede ruter.

Ved bestilling af et pendlerkort til lange rejser får du information om hvilke rejseveje og zoner, du kan benytte. De konkrete zoner, som dit pendlerkort er gyldigt til, kan ikke ses på et pendlerkort på pap eller på et rejsekort pendlerkort. På et mobilpendlerkort kan du se, hvilke zoner dit kort er gyldigt til. På pendlerzonekortet (ovenfor) kan du se hvilke gyldighedszoner, der er tilknyttet et pendlerkort til lange rejser fra én startzone til én destinationszone.

Børn

Børn under 16 år betaler ca. halv pris for et pendlerkort til lange rejser, og kan gratis tage et barn under 12 år med. Gyldigheden er den samme som for et tilsvarende pendlerkort til en voksen.

En voksen kan tage to børn under 12 år gratis med på sit pendlerkort.

Læs mere om rejseregler for børn

Tilkøb

Du kan købe en tilkøbsbillet til én zone til dit pendlerkort til lange rejser. Tilkøbsbilletten gælder kun i den zone, der står på den og i én time.

Tilkøbsbilletten kan købes i bussen, i automaten på stationen eller som mobilbillet til iPhone eller Android.

Refusion

Find information om refusion af pendlerkort

Køb

Læs mere om pendlerkort til lange rejser.

Køb pendlerkort til lange rejser