GÆLDENDE FRA 15. JANUAR

Zonesystemet bygger på nogle grundprincipper. De er beskrevet nedenfor.

Zoneinddelingen

Det fælles pris- og zonesystem på Sjælland betyder, at du frit kan stige om mellem busser, tog og metro på samme billet eller kort, blot det sker inden for de zoner, de omfatter, og inden for den tid, de er gyldige til.

Zonegrænser

Når du rejser med bus, tog og metro, skal du have gyldig billet eller kort til de relationer, de zonenumre eller zoneringe, du kører i. Du skal mindst have billet eller kort til to zoner. Bussen eller toget kører nogle gange igennem en zone uden at stoppe. Alligevel skal zonen regnes med, når du køber billet eller kort.

Der er forskel på, hvor zonen skifter, og hvordan det markeres på stationer og ved busstoppesteder. Det afhænger af, om du rejser med tog eller bus, og hvilken bus du kører med.

Rejser med busser

Skiftet til en ny zone sker oftest ved et stoppested ("grænsestoppested").

Når du sidder i en bus skal du senest stå af ved det første stoppested udenfor de zoner, som du har købt billet eller kort til.

Ved "grænsestoppesteder" vil der normalt være forskelligt zonenummer for de to stoppesteder på hver sin side af vejen.

Særligt for R-, S- og E-bus

Her kan zoneskift ske ved stoppesteder, men zonen skifter ofte mellem stoppesteder. Du skal have gyldig billet eller kort til de zoner, bussen kører i.

Rejser med tog og metro

Her kan zoneskift ske ved stationer, og så kan du køre til den station, hvor zonen skifter. Du kan med andre ord altid stå af ved en "grænsestation" uden at have gyldig billet eller kort til den zone, toget fortsætter ind i. Stationer på en zonegrænse har to zonenumre.

Vær opmærksom på, at zonen ofte skifter mellem stationer. Her skal du have gyldig billet eller kort til de zoner, toget kører i.

 

Zoneberegning for korte rejser (2-8 zoner)

”Gennemkørsel” og ”ringzoner”

For korte rejser er der to principper for, hvordan man beregner zoner. For rejser på pendlerkort til og med 8 zoner gælder princippet om gennemkørsel. For rejser på korte enkeltbilletter (zonebilletter) og mobilklippekort gælder princippet om ringzoner.

Gennemkørsel - pendlerkort

Når du rejser på pendlerkort til og med 8 zoner, betaler du for det antal zoner, du kører i. Dog mindst to zoner.

På et 3-zoners pendlerkort kan du altså køre i de tre zoner, som kortet er gyldigt til.

Figur der viser abonnementskort der dækker zone 8, 76 og 66

Ringzoner – enkeltbillet og mobilklippekort

Når du rejser på enkeltbilletter og/eller mobilklippekort, betaler du for antallet af zoneringe, du kører i, inklusive den zone, hvor rejsen starter.

Udgangspunktet er altid den zone, man starter i. Det er den, der fremgår som startzone på enkeltbilletten eller mobilklippekortet. Den tæller som første zone og er altid rød på de farvede zonekort, hvor din rejse starter. På stationer, der ligger på zonegrænsen, kan der være tale om, at flere stationer er udgangspunktet. Disse zoner er røde på zonekortene.

Figur der viser billet eller mobilklippekort der dækker 3 zoner.

 

Dyreste zone bestemmer prisen for rejser på enkeltbillet og mobilklippekort

Når du rejser på enkeltbillet og/eller mobilklippekort, skal du finde din rute på kortet og lægge mærke til, hvilke farvezoner (zoneringe), den går igennem. Det er altid den dyreste farvezone (oftest den der ligger længst væk), der bestemmer prisen. Uanset om det er der, rejsen slutter, eller om man bare kører igennem zonen undervejs.

Frem og tilbage koster ikke altid det samme for rejser med enkeltbillet og/eller mobilklippekort

Selv om du vælger den samme rute frem og tilbage, kan du komme ud for, at bussen eller toget kører gennem en dyrere farvezone den ene vej end den anden vej. Du skal derfor nogle gange betale forskellig pris for at komme ud og hjem.

Turen med S-tog fra Friheden til Svanemøllen og tilbage igen er et eksempel på, at der kan være forskel på prisen ud og hjem. Se eksemplet nedenfor.

Det er altså nyttigt at se på det farvede zonekort, inden man køber billet eller benytter mobilklippekort. På den måde sikrer man sig, at man betaler for det korrekte antal zoner.Fra Friheden til Svanemøllen (eksempel)
Svanemøllen station (zone 2) ligger i det blå zoneområde:

Men på turen til Svanemøllen kører S-toget gennem zone 1, der ligger i det gule zoneområde, og ender i Friheden, der ligger i det røde soneområde. Rejsen går således gennem tre forskellige farveområder, og der skal derfor købes 3 zoner på mobilklippekortet eller billetten

Fra Svanemøllen til Friheden
Når du skal hjem fra Svanemøllen til Friheden med S-toget, ser zonekortet anderledes ud:

Nu er Svanemøllen i rød zone. Friheden ligger i det blå zoneområde. Det gør zone 1 også, og S-toget kører ikke igennem nogen andre farvezoner på ruten til Friheden. Derfor skal du kun betale for to farvezoner, og der skal købes 2 zoner på mobilklippekortet eller billetten.

 

Zoneberegning for lange rejser (9 zoner eller mere)

Enkeltbilletter til 9 zoner og derover udstedes som en ”relation”, det vil sige, at det er en billet, der gælder til strækningen mellem 2 navngivne stationer eller stednavne og dermed til strækningen mellem den zone, du rejser fra, og den zone, du rejser til. Det samme gælder rejser på et pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller mere).

Udgangspunktet er altid, uanset hvor du køber billetten, at du ikke behøver ved opslag i zonekort eller andet at gøre sig bekendt med antallet af zoner, der indgår i rejsen.

Du betaler for den længste del af din rejse baseret på luftlinjeafstand målt i zoner for de mest naturlige rejseveje. Fx: A-(C)-B er i luftlinje 9 zoner, A-C er 11 zoner, C-B er 8 zoner. Den længste del af rejsen målt i zoner er 11 zoner.

 På billetten trykkes startzone og destinationszone. Billetten gælder kun til én naturligt fremadskridende rejse, og billetten kan altid bruges på en kortere strækning end den, der står på billetten. 

 

Zoneberegning for rejsekort

For rejsekort betaler du for den direkte vej mellem startzone og destinationszone. Det vil sige, at selv om rejsen undervejs går igennem en dyrere zonering, det vil sige en zone, som ligger længere væk end destinationszonen, så betaler du kun for afstanden målt i lige linje fra det sted du checker ind, til det sted du checker ud. Det er dermed antallet af zoner i fugleflugtslinje, der ligger til grund for beregningen af prisen på en rejse, med mindre, du har brugt uforholdsmæssig lang tid på din rejse. I så fald udregnes en tidspris. I eksemplet om rejser mellem Svanemøllen og Friheden (se ovenfor under enkeltbillet til korte rejser), vil prisen være det samme uanset retning på rejsen. Se nærmere herom på rejsekort.dk.