Herunder kan du finde mere information om

  • Kort til værnepligtige
  • Skolekort
  • Skoleklassekort

Kort til værnepligtige

Er du værnepligtig, og skal du rejse med tog, bus eller metro, kan du henvende dig til tjenestestedet for at få udstedt et kort til værnepligtige.

Skolekort

Kommuner og skoler på Sjælland, Lolland, Falster og Møn har mulighed for at få skolekort til befordringsberettigede elever i grundskoler. 

Tilmelding sker ved udfyldelse af tilmeldingsskema her

Kontakt evt. DOT for yderligere information.

Skoleklassekort

Skoleklasser, skolefritidsordninger og andre grupper kan købe et upersonligt kort til grupper på højst 3 voksne og 30 børn eller unge under 18 år. Kortet giver ret til kørsel med bus, tog og metro i alle zoner i det takstområde det er købt til i ét år.

Skoleklassekort kan bestilles via DOT webshop.