Pensionistkort kan købes til alle zoner i Hovedstadsområdet eller til tre sammenhængende zoner i eller uden for Hovedstadsområdet.

Gyldighed og brug

Kortet giver ret til kørsel med bus, tog og metro i de zoner, det gælder. Pensionistkort sælges kun med gyldighed i tre måneder. Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste gyldige dag.

Pensionistkortet må kun benyttes af den, det er udstedt til. Der må ikke rettes eller påføres oplysninger i kortet.
Lørdage, søn- og helligdage samt 5. juni, 24.december og 31. december, kan du benytte kortet hele døgnet. Herudover er der disse begrænsninger:

Busser, lokalbaner og metro
(inkl. havnebussen)

Uden for Storkøbenhavn I Storkøbenhavn (zonerne 01-04, 30-33 og 40-44)
Kortet kan bruges hele døgnet  Kortet kan ikke bruges hverdage (mandag - fredag kl. 07:00 - 09:00)

  

DSB tog inkl. S-tog og tog til Sverige

Hele området (alle zoner)
Kortet kan ikke bruges i hverdage (mandag - fredag kl. 07:00 - 09:00 og 15:00 - 17:00)

 

Pensionistkort kan f.eks. benyttes i tog, der afgår kl. 07.00 og kl. 09.00, hvis spærretiden er mellem kl. 07:00-09:00.

Du kan altid rejse ind i Storkøbenhavn med bus, uanset hvilket tidspunkt du står på uden for Storkøbenhavn. Der må blot ikke skiftes til anden bus, tog eller metro.

Du kan altid rejse i myldretiden, hvis bare du køber billet eller ”stempler” (validerer/anvender) mobilklippekort til det nødvendige antal zoner (dog mindst 2 zoner). Du kan bruge dit pensionistkort i forlængelse heraf. Så skal billetten eller mobilklippekortet bare gælde til den første station/stoppested, hvor toget/bussen standser efter myldretiden eller myldretidsområdet slutter.

Tiden i køreplanen afgør pensionistkortets gyldighed. Køreplanens afgangstidspunkt for seneste standsningsstation inden indrejsen i Hovedstadsområdet er gældende for pensionistkortets gyldighed.

Hvem kan købe pensionistkort?

Følgende er berettigede til pensionistkort:

 • Personer, der er fyldt 65 år.
  Dokumentation:
  Sygesikringsbevis, pas, pensionsmeddelelse eller lignende, hvoraf fødsels- dag og -år fremgår.
 • Personer under 65 år, der modtager førtidspension fra de sociale myndigheder.
  Dokumentation:
  En original pensionsmeddelelse med navn på, hvoraf det fremgår, at du får en af pensionsarterne nedenfor. Pensionsmeddelelsen må højst være 1 år gammel. Pensionsmeddelelsen kan vises elektronisk, eller som udskrift, hvis den f.eks. kun er udsendt elektronisk. I så fald der skal samtidig vises legitimation med CPR-nummer.

I rubrikken ”Pensionsart” kan der stå følgende:

 1. Førtidspension
 2. Almindelig førtidspension
 3. Forhøjet almindelig førtidspension
 4. Mellemste førtidspension
 5. Højeste førtidspension
 6. Folkepension
 7. Invaliditetsydelse (berettiger ikke til pensionistkort)

Det er kun den øverste tredjedel af pensionsmeddelelsen (udformningen kan variere lidt), der er aktuel for salgspersonalet.

For udlændinge gælder de samme regler som for danskere. Hvis du modtager førtidspension fra et andet land end Danmark, vurderer Movia centralt, om du er berettiget til pensionistkort. Kopi af pensionsmeddelelsen skal afleveres til salgspersonalet. Ekspeditionstiden er 10 dage.

Følgende er ikke berettigede til pensionistkort:

 • Personer på hvis pensionsmeddelelse, der er angivet ”Invaliditetsydelse” i rubrikken for ”Pensionsart”.
 • Personer under 65 år, der modtager pension fra tidligere arbejdsgiver, efterløn, delpension eller lignende.

Køb og fornyelse

Kortet kan tidligst købes og fornys to måneder før første gyldighedsdag. Du skal vise dokumentation første gang, du køber det, og hver gang du fornyer det. Du skal selv sikre dig, at kortet er korrekt udfyldt. Pensionistkort kan købes på DOT Webshop, på DSB.dk eller på stationer.

Refusion og ændring

Pensionistkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse. Det sker som vist i skemaet nedenfor:

Benyttet Tilbagebetaling
1 - 30 dage 60 x (kortets pris / 90)
31 - 60 dage 30 x (kortets pris / 90)
61 dage og mere Ingen tilbagebetaling

Den dag, kortet bliver refunderet, regnes som brugt.

Ved alle former for refusion og ændring opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.